DEVENTER – In de Buurtschappen Steenbrugge gaan 31 kavels in verkoop. De inschrijving voor de kavels start op 26 mei 2023 en sluit 19 juni om 17.00 uur. Voor geïnteresseerde kavelkopers is op 25 mei een informatieavond.

Bij de kavelverkoop in Steenbrugge gaat het om:

  • 17 kavels voor vrijstaande woningen
  • 8 kavels voor 2-onder-1 kap woningen (zelfbouw)
  • 6 kavels voor 2-onder-1 kap (samenbouw)

De Sallandse erven en buurtschappen zijn de inspiratiebron voor de Buurtschappen Steenbrugge. Kenmerkend voor de Buurtschappen zijn het open karakter met zicht op het omliggende landschap. Wethouder Rob de Geest “Nieuwe woningen bouwen we in Deventer het liefst zo veel mogelijk in de bestaande stad. Als we buiten de stad willen bouwen, moet de nieuwbouw wel mooi ingepast worden in de overgang naar de groene omgeving. Deventer heeft eerder al bewezen dat bouwen in het groen op een heel mooie manier kan.”

Eigen woonwensen waarmaken

Op de kavel kan de kavelkoper zijn eigen woning ontwerpen, binnen de kaders van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Voor de kavelkoper is deze informatie gebundeld in een kavelpaspoort. Binnen de regels in het kavelpaspoort is veel mogelijk om de eigen ideeën uit te voeren.

Komende jaren veel bouwactiviteiten

In Steenbrugge wordt de komende jaren veel gebouwd. Steenenbrug Ontwikkeling bouwt momenteel 27 woningen in het Dorp. Daarnaast gaan de kopers van de kavels in het Zwermdorp en andere ontwikkelaars in de loop van dit jaar starten met het bouwen van woningen. Tot en met 2027 worden ongeveer 800 woningen in Steenbrugge gebouwd. Na afronding zijn er 1.200 nieuwe woningen in Steenbrugge gerealiseerd.

Voor ieder wat wils

Steenbrugge is een diverse wijk. Dat wordt doorgezet met een diversiteit aan woningen. Er is ruimte voor particuliere bouw, zoals de kavels Buurtschappen en Zwermdorp. En ontwikkelaars bouwen verschillende soorten vrijesectorwoningen. Daarnaast worden er ook sociale huur, sociale koop- en middeldure huurwoningen gebouwd. Ook komen er standplaatsen met woonwagens.

Steenbrugge ligt aan de noordkant van Deventer. Een nieuwe wijk aan de rand van de stad. Steenbrugge bestaat uit het Dorp, de Buurtschappen, Zandwetering en het Zwermdorp. Op www.deventer.nl/steenbrugge vindt u meer informatie over Steenbrugge. Hier staat ook de link van de informatieavond (stream) op 25 mei.