DEVENTER – De gemeenteraad heeft met een grote meerderheid ingestemd met een voorstel van de PvdA-fractie om extra financiële ondersteuning te bieden aan inwoners die op of onder het sociaal minimum leven. De motie ingediend door de PvdA, werd ondersteund door Deventer Sociaal, Groen Links en SP. Alleen vanuit het CDA waren er 3 tegenstemmers.

De extra financiële ondersteuning wordt door middel van de individuele inkomenstoeslag (IIT) uitgekeerd. Dit is een toeslag voor mensen met een inkomen tot bijstandsniveau die meerdere jaren op of onder dit inkomen hebben gezeten.

Besteden naar eigen inzicht
Dankzij het voorstel van de PvdA wordt deze periode nu verkort tot drie jaar, waardoor mensen eerder in aanmerking kunnen komen voor deze toeslag. Afhankelijk van de gezinssamenstelling kunnen mensen een bedrag tussen de 300 en 500 euro ontvangen. Dit geld kunnen ze naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld aan rekeningen of de aanschaf van noodzakelijke spullen.

Hard nodig
De toeslag is hard nodig vanwege de extreme prijsstijgingen die hebben plaatsgevonden. Niet alleen zijn boodschappen veel duurder geworden, maar ook de kosten voor gas en stroom zijn fors gestegen. Dit is vooral een extra probleem voor veel huishoudens die het al erg moeilijk hadden.

Begroting 2024
Het college van B&W heeft positief geadviseerd over het voorstel en zal het in de gemeentelijke begroting voor 2024 opnemen. Daarna zullen ze onderzoeken hoe dit financieel mogelijk gemaakt kan worden. De gemeenteraad zal deze begroting behandelen in november.

Te laag minimum inkomen
PvdA-raadslid Tanja Eekhuis benadrukt dat de landelijke Commissie Sociaal Minimum recent heeft vastgesteld dat het minimuminkomen in Nederland te laag is om van rond te komen. De commissie heeft het kabinet opgeroepen om op Prinsjesdag extra geld vrij te maken voor de laagste inkomens. Met dit voorstel heeft de lokale PvdA al een start gemaakt.

Eenvoudiger maken
Naast het verkorten van de termijn voor de IIT van 5 naar 3 jaar voor het komende jaar, wordt het college opgeroepen om te onderzoeken of het aanvragen van deze toeslag (gedeeltelijk) geautomatiseerd kan worden, zodat het eenvoudiger wordt voor aanvragers. Ook willen ze dat er wordt gekeken of het mogelijk is om de huidige grens van 100% van het bijstandsniveau naar 120% te verhogen. Het college zal hier later nog op terugkomen bij de gemeenteraad.

Vorig artikelWederom een lekkage in Schalkhaar
Volgend artikelBereikbaarheid Deventer boekenmarkt komende zondag