DEVENTER – In opdracht van de gemeente past Dostal Wegenbouw van maandag 20 november tot en met vrijdag 24 november 2023 de kruising Rielerweg – Veenweg aan. Aan beide zijden van de Rielerweg wordt de drempel aangepast naar een steilere 30 km/uur drempel. Doel is de snelheid van het verkeer op de Veenweg te verlagen en zo de veiligheid voor de fietsers op de Rielerweg te vergroten. Sinds begin dit jaar is de Rielerweg als proef als 1-richtingsweg voor auto- en vrachtverkeer ingericht.

Ledverlichting

Op het kruispunt wordt ook ledverlichting aangebracht in de weg. Deze is bedoeld als extra waarschuwing voor fietsers en automobilisten op de Veenweg. Daarmee wordt de veiligheid voor fietsers verder vergroot.

Bereikbaarheid

De Veenweg is tijdens de werkzaamheden aan beide zijden van de Rielerweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf de Snipperlingsdijk blijft de Weseperstraat bereikbaar. En vanaf de Brinkgeverweg blijven de van Mouwijckstraat en de Vetkampstraat bereikbaar.

Voor bestemmingsverkeer wordt tijdelijk het eenrichtingsverkeer van de Rielerweg opgeheven. Vanuit de Brinkgeverweg en de Vetkampstraat/Tjoenerstraat is de Rielerweg dan bereikbaar. De stoep langs het vak waar wordt gewerkt, blijft toegankelijk voor voetgangers.

Veiligheid

Voor de veiligheid van bewoners en wegwerkers worden waarschuwingen en afzettingen geplaatst en omleidingsroutes aangegeven. Tijdens de werkzaamheden worden auto’s omgeleid via de Henry Dunantlaan. Fietsers worden omgeleid via de Boevinckstraat.

Afvalinzameling

Het afval wordt ingezameld op de normale plekken en tijdstippen. Als het nodig is verplaatst Dostal containers en brengt die na lediging weer terug.

Contact

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dostal Wegenbouw. Voor vragen of meer informatie kunt u mailen met de uitvoerder: m.hendriksen@dostal.nl. Voor vragen aan de gemeente neemt u contact op met Peter van Oostrum via pe.van.oostrum@deventer.nl.

Rielerweg eenrichtingsweg

Als proef is de Rielerweg sinds 1 januari 2023 een jaar lang ingericht als eenrichtingsweg voor auto- en vrachtverkeer. Fietsers kunnen wel gewoon beide kanten op. Het gaat dan om het deel vanaf de Brinkgreverweg tot aan de Veenweg. Doel is om zo de verkeersveiligheid te vergroten.

Onderzoek

Om te kunnen bepalen of de proef succesvol is, zijn ondernemers, leveranciers, bewoners en gebruikers (waaronder fietsers) met een korte vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen met de Rielerweg als eenrichtingsweg. Het onderzoek liep van 18 september t/m zondag 8 oktober. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk om te bepalen of de inrichting als eenrichtingsweg wel/niet blijft en of er misschien nog aanpassingen nodig zijn. Begin 2024 wordt daarover een besluit genomen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

De buurt wordt ook geïnformeerd via een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Vorig artikelKorte samenvatting Go Ahead Eagles tegen Vitesse
Volgend artikelBewonersavond De Hoven op dinsdag 14 november