DEVENTER – Net als elders in het land, is de sekswerkbranche in Deventer sterk veranderd. Een belangrijke oorzaak is de ontwikkeling van sociale media.

Daarom heeft de gemeente Deventer haar sekswerkbeleid herijkt, om beter aan te sluiten bij de praktijk van alledag. Het sekswerkbeleid van de gemeente Deventer is afgelopen jaar door Bureau Beke geëvalueerd.  De onderzoekers concluderen dat in Deventer het sekswerkbeleid tolerant is, dat sekswerkers en seksondernemers positief zijn over het beleid en dat misstanden nauwelijks lijken voor te komen. Die conclusies gelden vooral voor de vergunde sector.

Thuiswerkers

Daarnaast bestaat ook een “onvergunde sector”, waarbij sekswerkers bijvoorbeeld vanuit huis of hotels werken. Zij maken gebruik van sociale media en seksdating-sites om met klanten in contact te komen.

“Zij werken veelal anoniem en zijn niet bekend bij hulpverleners of de gemeente”, legt burgemeester Ron König uit. “Vanwege de veiligheid en gezondheid voor deze sekswerkers is het goed dat zij bijvoorbeeld beschermd worden tegen uitbuiting en andere misstanden. Ons nieuwe sekswerkbeleid houdt meer rekening met deze nieuwere vormen van sekswerk.”

Opknapbeurt Bokkingshang

Om die reden wil de gemeente als eerste gemeente in Nederland meer inzetten op het decriminaliseren van de seksbranche. Zo krijgt de Bokkingshang (van oudsher een bekende straat met raamprostitutie) als gebied een betere uitstraling, om ook het veiligheidsgevoel voor sekswerkers en bezoekers te verbeteren. Ook wordt met woningcorporaties gesproken over sekswerk vanuit huurwoningen.

Beter in contact

Deventer wil beter in contact staan met (zelfstandig werkende) sekswerkers, bijvoorbeeld door het opzetten van een klankbordgroep van sekswerkers, sekswerkondernemers en professionele hulpverleners. Samen met de GGD zullen controles in vergunde seksbedrijven een impuls krijgen, in het belang van de gezondheid van sekswerkers en hun klanten.

Toezicht en handhaving

Waar de taak van toezicht en handhaving op de seksbranche tot nu toe door de politie wordt uitgevoerd, neemt de gemeente de regie van de politie stapsgewijs over. Daardoor kan de gemeente integrale controles uitvoeren, in samenwerking met de politie, GGD en eventueel andere partners.

Vorig artikelBas Kuipers en zijn moeder Isa Maron schrijven kinderboek (audio)
Volgend artikelKoekstad Radio DJ’s doen mee in team Jeroen van Inkel