donderdag, 23 mei 2024

BOOST voor marketing van Deventer

DEVENTER – De marketing van Deventer krijgt een flinke impuls. Er komen meer middelen voor en meer partijen gaan meedenken over het merk Deventer. Daarnaast verandert de organisatie en de programmering van evenementen in de stad.

Om dit mogelijk te maken ontstaan er twee nieuwe organisaties die zich gaan bezighouden met de promotie en marketing van Deventer én de organisatie en uitvoering van evenementen. De nieuwe organisaties zijn:

  • …in deventer!
  • dEVENTer

De organisaties komen voort uit de huidige VVV Deventer en worden op 1 januari 2019 zelfstandige organisaties, met een eigen directie en Raad van Toezicht. Vooruitlopend daarop starten beide op 1 januari 2018, onder de juridische rechtsvorm VVV Deventer. Dit is een vervolg op het ‘Richtingendocument …indeventer!’, dat de gemeenteraad op 15 maart 2017 heeft besproken.

Meerjarenprogramma …indeventer!

Hein te Riele, directeur VVV:”De nieuwe organisatie …indeventer! richt zich op promotie en marketing van Deventer, en gaat aan de slag met een meerjarenprogramma voor het merk Deventer. Dit sluit aan bij de 3 pijlers van de economische visie en is gericht op bewoners, bezoekers en bedrijven.” Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Het meerjarenprogramma wordt opgesteld met partners in de stad. Het doel is een forse toename van de bekendheid en meer bezoekers en toeristen. We willen meer mensen laten zien hoe prachtig Deventer is.”

dEVENTer

De programmering van evenementen komt in handen van dEVENTer. De nieuwe organisatie vervangt het huidige Evenementenbureau. Belangrijke pijlers blijven de grote evenementen, maar in de stadsbrede programmering komt ook veel aandacht voor andere initiatieven. dEVENTer gaat ook eenmalige projecten uitvoeren, zoals in 2018 het jubileumjaar Deventer 1250.

VVV Deventer

De huidige VVV Deventer gaat op in twee nieuwe organisaties. Het merk VVV blijft bestaan, met name voor de VVV-winkel. De afdelingen ‘groepsarrangementen’ en ‘promotie en marketing’ worden met de VVV-winkel onderdeel van …indeventer!

Imago-onderzoek

De VVV Deventer ontvangt van de gemeente een bijdrage van €150.000,- voor een aantal acties op korte termijn. Deventer gaat meedoen aan een toeristisch imago-onderzoek. Dit laatste is een landelijk onderzoek dat steden onderzoekt, den deze onderling vergelijkt. Door dit onderzoek uit te voeren bij de start van de nieuwe organisaties, wordt meetbaar wat op termijn het effect is van de marketinginvesteringen en inzet van …indeventer!

Vorig artikelNieuwe directeur voor Ondernemershuis Deventer
Volgend artikelExtra inkomsten sportclubs door Salland Clubactie
error: Content is beschermd!!!