DEVENTER – Rabobank Salland organiseert voor de vijfde keer de jaarlijkse actie Hart voor Salland. Een financiële bijdrage van Hart voor Salland aan (sport-) verenigingen en maatschappelijke instanties in Salland kan een aandeel zijn in het realiseren van initiatieven.

Initiatieven die bij deze organisaties zonder deze bijdrage misschien op het wensenlijstje blijven staan.

Directievoorzitter Ed den Besten geeft aan dit voor Salland een belangrijke actie te vinden: ‘Met Hart voor Salland benadrukken we ons karakter als lokaal betrokken coöperatieve bank en geven wij via het stemgedrag van onze klanten een deel van onze winst terug aan de lokale gemeenschap.’

Klanten hebben dus de beslissende stem?

‘Inderdaad, niet de bank maar tijdens deze vijfde editie mogen onze klanten aangeven wie zij een steuntje in de rug willen geven. Dit kan een algemene bijdrage zijn aan de organisatie of voor de realisatie van projecten. Bijvoorbeeld de opknapbeurt van een clubgebouw, aanschaf van spel- of sportmiddelen. We hebben in ons werkgebied, de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, ruim 91.000 klanten. Iedere natuurlijke persoon die op 1 januari 2018 bij ons bankiert krijgt de mogelijkheid te stemmen op haar of zijn favoriete vereniging of stichting. De klanten ontvangen in de week voorafgaand aan de stemperiode een unieke persoonlijke code waarmee vijf stemmen via internet uitgebracht kunnen worden.’

Wanneer kan er gestemd worden?

‘Van 9 tot en met 19 maart 2018 kan er worden gestemd voor Hart voor Salland. Tot vorig jaar konden alleen onze leden stemmen. Van de 23.500 leden hebben ruim 7.650 leden in totaal 37.515 stemmen uitgebracht. Dat leverde per stem € 4,- op,’ aldus een enthousiaste Den Besten. ‘Ik hoop dat, nu alle klanten mogen stemmen, er dit jaar nog massaler wordt gestemd. De deelnemende organisaties kunnen een financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Door te stemmen dragen onze klanten bij aan een vitale en leefbare woon- en werkomgeving. En daar profiteert uiteindelijk de hele Sallandse gemeenschap van.’

Wie kunnen meedoen aan Hart voor Salland?

‘Verenigingen en stichtingen die bij ons bankieren kunnen zich via de website rabobank.nl/salland aanmelden voor deelname aan Hart voor Salland. Dit kan nog tot en met 5 februari. Na het aanmelden begint voor hen meteen het belangrijkste onderdeel van de actie: stemmen verzamelen! Alle deelnemers proberen zoveel mogelijk hun achterban te enthousiasmeren en op die manier zoveel mogelijk stemmen te winnen. Wij stellen promotiematerialen ter beschikking, van flyers tot posters en banners voor de website. We vragen geen tegenprestatie, maar als een vereniging of stichting ons vermeldt op hun website of op een reclamebord langs het veld, vinden we dat niet vervelend’, zegt Den Besten met een glimlach.

Kan de actie ook voor kleine organisaties succesvol zijn?

‘In het begin stonden vooral kleine verenigingen nogal sceptisch tegenover deelname aan Hart voor Salland. Tijdens de finaleavonden werd het voor hen echter al snel duidelijk dat het aantal uitgebrachte stemmen hen een passende en welkome bijdrage opleverde. Dat komt ook omdat er vijf stemmen te verdelen zijn, waarbij geldt dat er per stemmer maximaal drie op één organisatie uitgebracht kunnen worden. En hoe meer stemmen een vereniging of stichting krijgt, hoe groter de bijdrage is. Voor de lokale organisatie is het dus belangrijk de achterban te stimuleren om alle beschikbare stemmen te gebruiken. In de kleinere kernen zie je vaak een grote betrokkenheid. Dat zorgt er voor dat de kans op succes daar minstens even groot is als in een grotere kern.
Hart voor Salland is dus een actie voor kleine en grote verenigingen en stichtingen. In 2017 verdeelden 402 deelnemers de € 160.000,- die wij uit de winst beschikbaar stelden. In 2018 kan wederom € 160.000,- verdeeld worden. Om mee te kunnen doen hebben we wel een aantal voorwaarden. Zo willen we onder meer dat deelnemers een lokaal karakter hebben, dat ze gevestigd zijn in het werkgebied van de bank en dat ze bij Rabobank Salland bankieren.’

Hoe kunnen de stemmers zien welke organisaties meedoen?

‘Tijdens de stemperiode kan iedereen die een persoonlijke inlogcode heeft ontvangen in de stemmodule van Hart voor Salland zien welke verenigingen en stichtingen meedoen aan de actie.’

En dan de voor de deelnemers belangrijk(st)e vraag: Wanneer weten zij hoeveel geld ze krijgen?

Ed den Besten: ‘We verwachten de deelnemende organisaties op maandagavond 16 april in de Deventer Schouwburg. Tijdens een grote finalebijeenkomst maken we het aantal uitgebrachte stemmen bekend en overhandigen we de verenigingen en stichtingen een cheque met het bedrag dat zij ontvangen. Dat cheques uitdelen is altijd weer mooi om te mogen doen. Veel van onze medewerkers staan klaar om aan de honderden bestuursleden een cheque te overhandigen. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze klanten via hun stemmen zorgen voor een mooi aandeel in de blije gezichten bij de penningmeesters tijdens deze afsluitende avond van Hart voor Salland 2018.’