DEVENTER – Circustheaterschool De Klim, de Deventer Jeugdmusical, Muziekhuis Deventer en Taalhuis Deventer gaan bouwen aan een nieuwe gezamenlijke plek onder de naam ‘Apollo, een groots huis voor kleine kunsten’. Op 21 februari is het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad en is steun gevraagd voor realisatie in 2019. Voor alle vier de organisaties geldt dat hun huidige locatie binnenkort of niet meer beschikbaar is of doorgroei in de weg staat. De bundeling van de vier organisaties onder één dak zorgt voor een nieuw toekomstperspectief, op vele fronten. Via de samenwerking kan een nog breder en uitdagender programma voor leerlingen ontwikkeld worden. De organisaties kunnen letterlijk groeien en het delen van ruimtes en spullen zorgt ervoor dat de kosten laag blijven. Alle organisaties blijven zelfstandig en werken vanuit de kracht van ondernemerschap. Bewezen organisaties met een professioneel aanbod, samen meer dan 60 jaar ervaring, een grote betrokkenheid bij de multiculturele maatschappij en enorme inzet van medewerkers en vrijwilligers. Dit grote huis voor de kleine kunsten wordt een nieuwe broedplaats in Deventer voor talenten, jong en oud.

Apollo wil zich vestigen is het oude schoolgebouw en de bijbehorende gymzaal aan de van Hetenstraat 57 in Deventer. Een prachtig pand in de wijk Keizerslanden dat genoeg ruimte biedt voor het verwelkomen van ook andere kunstprofessionals. In de wijk Keizerslanden is door de gemeente, de corporatie en verschillende ondernemers de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd. Vestiging van Apollo brengt mensen uit heel Deventer bij elkaar en versterkt het voorzieningenniveau en de sociale samenhang in Keizerslanden. Een extra stimulans voor het woongenot en de diversiteit van het aanbod in de wijk.

Met de kwaliteiten en ervaring, het ondernemerschap en de grote inzet van medewerkers en vrijwilligers komen de initiatiefnemers van Apollo ver in de realisatie. De vier organisaties vragen de gemeenteraad om het pand aan de Van Hetenstraat en de bijbehorende gymzaal tenminste de komende tien jaar beschikbaar te houden voor een maatschappelijke bestemming en in gesprek te gaan over de realisatie van Apollo. Op 21 februari is door de initiatiefnemers een lange lijst steunbetuigingen aan burgemeester Andries Heidema overhandigd.

De gemeenteraad wil op korte termijn graag verder in gesprek met diverse aanbieders van cultuureducatie in de stad. Ontwikkelingen over de realisatie van dit plan zijn te volgen via https://www.facebook.com/ApolloDeventer/

Initiatiefnemers,

Muziekhuis Deventer (Iris van de Kamp: info@muziekhuisdeventer.nl )

Circustheaterschool De klim (Marit Broekhuysen: maritbroekhuysen@gmail.com )

Deventer Jeugdmusical (Wim Davelaar: wimthuis@kpnmail.nl )

Taalhuis Deventer (Aletta Terpstra: taalhuisdeventer@gmail.com)