Het Landje van Niets’ omvat een eikenbosje, een houtwal, een meidoornhaag, en twee weilandjes, naast een voormalige boerderij. Jong en oud, fietsend, wandelend en hardlopend genoot jaar in jaar uit van de weilandjes met paarden en de kleuren van de seizoenen. In juni 2017 vertrok de eigenaar van de boerderij met zijn paarden. Bloemen kregen nu alle ruimte en bloeiden volop, maar de weilandjes lagen er stil bij. Voor de buurt was dit reden om in overleg met de gemeente en de nieuwe bewoners van de boerderij plannen te maken. De gemeente erkende het belang van dit groen als ecologische verbindingszone met het buitengebied en gaf aan dat het ook groen zal blijven! Landschap Overijssel dacht ook mee.

De buurt wilde het liefst weer vee in de twee weitjes en een ecologische inrichting, met meer variatie in inheemse bloemen en struiken. Het plan dat er nu ligt bestaat uit herstel van de oude houtwal, versterking met inheemse struiken en het vlakker maken van één zijde van de oevers van de sloot eromheen. Het landje gaat vervolgens met lichte begrazing beheerd worden door een beperkt aantal schapen; Maasduinen schapen die weinig verzorging nodig hebben en regelmatig lammeren. Zo komen er meer bloemen, die meer vlinders en bijen aantrekken. In één van de weilandjes komt een drinkpoel voor de schapen, waar amfibieën en libellen ook van profiteren. De twee weilandjes worden beperkt toegankelijk.

Saillant detail: u kunt vegetarische of niet-vegetarische vriend van het landje worden. Met een eenmalige gift van 25 euro ontvangt u als vegetarische vriend een nieuwsbrief, waarin u op de hoogte gehouden wordt van het wel en wee in en rond de weilandjes en de schapen. Als niet-vegetarische vriend daarentegen, ontvangt u één keer 1 kg schapenvlees op een later te bepalen tijdstip.

Het Landje van Niets heeft inmiddels al veel buurtbewoners bij elkaar gebracht, die elkaar nog niet kenden. Het zou mooi zijn als fietsers, wandelaars, hardlopers en kinderen straks weer kunnen genieten van een levendig Landje van Niets met schapen, lammetjes, hazen, vogels, bloemen, vlinders, bijen en libellen; een parel in de Vijfhoek en een mooi voorbeeld van buurtparticipatie.

Wilt u meer weten, meehelpen of vriend worden? Mail naar: Landjevanniets@concepts.nl

(Hub Gielkens en Anneke Rodenburg.)

Vorig artikelNog enkele kramen beschikbaar op de braderie van Schalkhaar Life!
Volgend artikelNieuwe invulling St Jozefterrein Deventer