DEVENTER – Bewoners van De Worp maken bezwaar tegen de plannen van de gemeente Deventer om op De Worp tweehonderd extra parkeerplaatsen te maken. Morgen dient de zaak bij de Raad van State. Parkeren op de Deventer Worp en dan met het pontje naar de binnenstad. Het is een populaire route voor Deventer binnenstadbezoekers. De gemeenteraad heeft ingestemd met de aanleg van tweehonderd extra parkeerplaatsen bovenop de honderd plaatsen die er al zijn.

En dat schiet de bewoners van De Worp in het verkeerde keelgat. “Wij willen dat de natuur en het groene karakter blijft, en niet dat het hier helemaal vol staat met blik”, zegt Angelique Mulder wijzend op een grazend kalfje in de wei. RenĂ© Nije Bijvank is het daar mee eens. “Er is bovendien voldoende parkeergelegenheid in Deventer, dat blijkt ook uit een scan. Waarom dan hier de rust en de aanblik van de laan verstoren?”, zegt Nije Bijvank.

Ongewenste situaties

Op dit moment leidt het parkeren op sommige momenten tot ongewenste situaties. Zo wordt er bijvoorbeeld in bermen geparkeerd. En daar is het gebied niet op ingericht.

De gemeente Deventer wil met met de aanleg van extra gratis verharde parkeerplekken op de Melksterweide het parkeren daar beter maken. De tweehonderd nieuwe plekken worden gratis. De honderd plekken die nu aan de laan liggen worden betaalde plekken. (Bron: RTV Oost)