dinsdag, 16 juli 2024
FOTO: jezoekteenfiets.nl

Bedrijven willen meer groen bouwen in Deventer

DEVENTER – Natuur moet veel meer een onderdeel worden van de bouw en dat moet al beginnen op de tekentafel. Dat stelden vertegenwoordigers van de bouwsector, gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, VHG (vereniging van hoveniers en groenvoorzieners), Het Oversticht, Natuur en Milieu Overijssel, Vogelbescherming Nederland en de provincie Overijssel op 5 juni vast tijdens een inspiratiesessie in Zwolle.

Voor natuurinclusief of ‘groen bouwen’ bestaan er al veel praktische toepassingen zoals onder andere bee-bricks voor bijen en speciale gevelstenen voor gierzwaluwen. Natuurinclusief bouwen is een van de speerpunten in Natuur voor Elkaar, de natuurvisie die de provincie Overijssel en maatschappelijke partners samen hebben ontwikkeld.

Tijdens de inspiratiesessie bleek dat er al veel praktische toepassingen bestaan voor natuurinclusief bouwen. Bij nieuwbouw en in bestaande gebouwen kunnen direct nestplaatsen voor vogels en  vleermuizen worden ingebouwd. Nieuwe groenvoorzieningen kunnen kleurrijke bloemenweides en boomgaarden worden die bijvoorbeeld dieren en insecten aan trekken. Bij de bouw of aanpassing van bruggen, wegen en kanalen kunnen bloemenranden, ecopassages en het herstellen van bomenranden ingepast worden. Maar niet alleen bij nieuwbouw, ook bij bestaande bebouwing zijn er allerlei toepassingen om meer planten en dieren in de buurt te krijgen. De geveltuintjes die sinds kort in Zwolle te zien zijn, zijn daar een goed voorbeeld van. Hester Maij, gedeputeerde natuur: “Bij natuur denken we al gauw aan bossen en heide. Maar natuur is veel breder en ook te vinden en te beleven in steden en dorpen. We willen in Overijssel zorgen voor meer groen in de bebouwde omgeving. Dat is goed voor planten en dieren maar ook om de veranderingen in ons klimaat op te vangen die steeds vaker leiden tot tropische temperaturen en heftige stortbuien. En natuur dicht bij huis draagt bij aan het welzijn van mensen. Met zoveel uiteenlopende partijen in Overijssel die hier samen mee aan de slag gaan hebben we een goede start voor groen bouwen gemaakt.”  

Elkaar versterken 

Tijdens de bijeenkomst constateerden de partners dat er veel kansen liggen voor samenwerking. Zo kan praktische kennis van Vogelbescherming Nederland en de VHG heel goed gecombineerd worden met bouwopdrachten van projectontwikkelaars, gemeenten of woningcorporaties. De inspiratiesessie was een aftrap. Binnenkort vinden vervolggesprekken plaats om te onderzoeken waar de partners binnen Natuur voor Elkaar mogelijkheden voor groen bouwen kunnen oppakken. Het echte werk moet overal in Overijssel gaan plaatsvinden, samen met bewoners, bedrijven en overheden.

Vorig artikelWeerbericht vrijdag
Volgend artikelTurkse verkiezingen: pas op met parkeren bij de Scheg
error: Content is beschermd!!!