DEVENTER – De jaarrekening 2017 laat een solide financiële huishouding zien. Het afgelopen jaar is afgesloten met een positief resultaat van 1,1 miljoen euro. Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Grijsen: “Ons bestuursakkoord “Voor elkaar” heeft als ambitie een solide financiële huishouding. En dat is gelukt, zoals ook weer blijkt uit deze jaarrekening.”

Resultaten

In 2017 zijn veel resultaten geboekt voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Deventer. Zo zijn bijvoorbeeld veel nieuwbouwprojecten van start gegaan. Zowel in de stad als in de dorpen komen er veel duurzame, gasloze en ook betaalbare woningen bij. Een ander voorbeeld is de verdubbeling van de Hanzeweg die het verkeer goed laat doorstromen op deze hoofdroute. Of het nieuwe innovatiecentrum S/park op het Akzoterrein dat kansen biedt voor vernieuwende bedrijvigheid. Of de verbeterde samenwerking met ondernemers, bijvoorbeeld in het Deventer Economisch Perspectief en door de oprichting van de BIZ (bedrijveninvesteringszone). Tenslotte trok Deventer met succes veel bezoekers, in 2017 onder meer door speelstad te zijn van het EK Vrouwenvoetbal.

Aandachtspunten

Tegelijkertijd zijn er ook zaken die extra aandacht vragen. Zo heeft Deventer een structureel tekort in het sociale domein. De kosten in het sociale domein kunnen niet allemaal gedekt worden door de budgetten die we ervoor krijgen van het Rijk. Hiervoor is een plan opgesteld om de kosten te beheersen.

Proces

Omdat er nog geen nieuw coalitie-akkoord is, komt er dit jaar geen voorjaarsnota. Het college doet de gemeenteraad wel enkele wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2018. Deze komen voort uit door de raad gewenst nieuw beleid, zoals €50.000 voor het beheren van de IJsseloevers, of uit autonome ontwikkelingen, zoals de stijging van de prijzen.

Vorig artikelSamen Eten in Cultuurhuus Braakhekke
Volgend artikelHet eerste Pepe Jacomé toernooi bij FC RDC