donderdag, 23 mei 2024

Deventer woningen opnieuw energiezuiniger

DEVENTER – Woningen in Deventer zijn in 2017 opnieuw energiezuiniger en kwalitatief beter geworden. Dit is mede te danken aan de inzet van woningcorporaties, die sociale huurwoningen aanpakken. Duurzaamheid en aandacht voor specifieke doelgroepen zijn belangrijke thema’s in de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties Rentree, De Marken, DUWO en Woonbedrijf ieder1.

De corporaties en gemeente Deventer maken afspraken om er voor te zorgen dat er voldoende woningen van goede kwaliteit beschikbaar zijn. In 2017 bleef het aantal sociale huurwoningen gelijk en investeerden de corporaties in verbetering van de kwaliteit en het energielabel van de woningen.

Voldoende voorraad

In 2017 vond er een analyse plaats van de woningmarkt. Uit de analyse bleek dat de omvang van de sociale voorraad voldoende is. Niet alleen de omvang, maar ook de beschikbaarheid van de voorraad voor de doelgroep is van belang. In 2017 was het aantal woningen dat vrijkwam lager dan in 2016. Dit kwam omdat er weinig nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd. In 2018 worden er meer nieuwbouwwoningen opgeleverd en ontstaat naar verwachting meer beweging op de sociale huurmarkt.

Studentenhuisvesting

DUWO verhuurde het afgelopen jaar 536 studentenwoningen in Deventer. In 2017 is de planvorming gestart voor een nieuwbouwcomplex met 140 studentenwoningen in het Havenkwartier. Hiermee wil DUWO ander bezit vervangen. Daarmee blijft het aantal studentenwoningen van DUWO rond de 550 woningen. DUWO verhuurt de studentenwoningen met een campuscontract. Dit betekent dat studenten de woning uiterlijk 6 maanden na afronding van hun studie moeten verlaten. Hierdoor blijft er steeds aanbod beschikbaar voor nieuwe studenten.

Bijzondere bemiddeling

In Deventer gelden bijzondere afspraken voor mensen die uitstromen uit een beschermde woonomgeving. Instellingen mogen kandidaten aandragen voor bijzondere bemiddeling, met bepaalde voorwaarden. In 2017 hebben 16 mensen een woning toegewezen gekregen door bijzondere bemiddeling.

Vergunninghouders

De taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders is in 2017 ruim gehaald. De doelstelling voor 2017 was het huisvesten van 133 personen. De corporaties hielpen deze mensen aan een woning. De huisvesting is onderdeel van een bredere opgave waarin ook aandacht is voor taal/onderwijs, vrijwilligerswerk, opgroeien, werk en inburgering.

Stichting Eigen Bouw

Ook Stichting Eigen Bouw maakt prestatieafspraken met de gemeente. Eigen Bouw is geen woningcorporatie, maar voelt zich als particuliere verhuurder van ruim 800 woningen wel betrokken bij de stad Deventer. Eigen Bouw investeerde in 2017 in duurzaamheid en leverde ook een bijdrage aan het huisvesten van vergunninghouders.

Verduurzaming

In 2017 hebben de verhuurders de handen ineen geslagen en zijn ze gezamenlijk gestart om met provincie, gemeente en netbeheerders te werken aan een fossielvrije en betaalbare woningvoorraad.

Corporaties, Eigen Bouw, provincie en de gemeente hebben deze intentie bekrachtigd en gewerkt aan een uitvoeringsagenda waarbij ook de netbeheerders zijn aangesloten. Deze uitvoeringsagenda is inmiddels in het voorjaar 2018 vastgesteld en vormt de basis voor de uitvoering van de eerste 7 concrete projecten.

Vorig artikelBewonersvereniging Zandweerd presenteert: de Passiedag
Volgend artikelGrote vakantie bingo Scootmobielvereniging De Deventer Stokvisrijders
error: Content is beschermd!!!