SCHALKHAAR – De eerste netwerkavond ‘Schalkhaar vindt elkaar’ was vorige week een succes. Zo’n 15 verenigingen, organisaties en initiatieven vonden elkaar in de kantine van SV Schalkhaar. Ze maakten (nader) kennis, vonden gelijkgestemden en vroegen en boden elkaar hulp, tips en praktische zaken zoals bijvoorbeeld workshopruimte. Na de kennismaking tijdens een posterronde gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over het omgaan met de nieuwe privacywet (AVG), het werven en behouden van vrijwilligers en het weer vieren van Koningsnacht en -dag in Schalkhaar. Voor Koningsdag is een groep vrijwilligers ontstaan (Jeroen Schoppema, Huub Obdeijn en Floor van den Bosch) die plannen gaan maken voor 27 april 2019. ‘Schalkhaar vindt elkaar’ is voortgekomen uit de regiegroep Schalkhaar. Het is de bedoeling jaarlijks een netwerkbijeenkomst te houden, zodat verenigingen, organisaties en initiatieven in ons dorp elkaar blijven vinden en kunnen versterken. De organisatie van deze avond rouleert.
Geïnteresseerd en wil je aanhaken bij ‘Schalkhaar vindt elkaar’? Mail naar schalkhaarvindtelkaar@gmail.com. (Bron: Schalkhaar.nu)

Vorig artikelVVV uit-tip: Olivier Grossetête, bouw mee!
Volgend artikelVechtpartij op de Brink, drie aanhoudingen