dinsdag, 16 juli 2024

Stichting Leergeld klaar voor nieuw seizoen

DEVENTER – De sportclubs, de muzieklessen en de scholen beginnen weer. Dat betekent dat voor Stichting Leergeld Deventer veel werk aan de winkel. En dankzij de inzet van vrijwilligers lukt dat. Veel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen doen ook dit jaar weer een aanvraag voor financiële ondersteuning. Stichting Leergeld zorgt er voor dat ook die kinderen lekker kunnen sporten en mee kunnen doen met alle schoolactiviteiten die geld kosten zoals schoolreisjes.

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 400.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijks zorgen zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen meedoen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 

“Meedoen” op school en in de vrije tijd van deze kinderen is door financiële redenen vaak onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich goed te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid . Ook doen ze het op school minder goed en hebben meer kans om later zelf in een armoede terecht te komen, of in de criminaliteit. 

Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel. 

In 2017 kon Leergeld ruim 1700 kinderen helpen. Hoeveel het er dit jaar worden is volgens bestuurslid Henk Groothuis best spannend. “Aan de ene kant is het zo dat de Nederlandse economie op volle toeren draait en ook in Deventer het aantal mensen in de bijstand daalt. Dit moet ook leiden tot een daling van het aantal aanvragen. Aan de andere kant beschikt de stichting over wat extra financiële middelen die het mogelijk makenom de norm waarbij gezinnen in aanmerking komen te verruimen van 110% naar 120% van de bijstand”. 

De stichting gaat proeven doen met het vergoeding van huiswerkbegeleiding. Veel kinderen hebben net een steuntje in de rug nodig om tot goede schoolresultaten te komen. De behoefte aan zwemlessen is ook dit jaar weer groot, ruim 140 kinderen hebben zich via Leergeld aangemeld bij het Deventer Sportbedrijf. De lessen worden gegeven in het Borgelebad en beginnen in oktober. 

Voor alle activiteiten van Leergeld is geld nodig. Veel geld komt van de gemeente maar de stichting ontvangt ook donaties. Zo fietsten medewerkers van Nefit een prachtig bedrag voor de stichting bij elkaar en was Leergeld in het voorjaar het goede doel van de IJsselloop. Ook wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met andere organisaties. Zo mocht Leergeld ruim 400 middelbare schoolkinderen een schoolspullenpas van Stichting Armoedefonds aanbieden ter waarde van 50 euro. 

Vorig artikelZin om te zingen? Kleinschalig koor Perpetuum Mobile verwelkomt nieuwe leden!
Volgend artikelAlles over de HOI week van Saxion
error: Content is beschermd!!!