DEVENTER – Het schutten van de sluis in Deventer is verantwoord bij een waterstand van 1.22 +NAP. Dat stelt de gemeente vast na uitgebreid onderzoek door deskundigen waaronder de constructeur van de sluisdeuren. De resultaten van het onderzoek zijn doorgerekend door een onafhankelijk adviesbureau. Op dit moment is de waterstand rond de 0.90 +NAP.

De huidige ondergrens volgens de vergunning die aan de gemeente is afgegeven door het Waterschap is 1.47 +NAP. De gemeente vraagt het waterschap toestemming om bij de lagere waterstand van 1.22 +NAP, toch eenmalig te schutten om de schepen die nu vastliggen in de haven naar buiten te kunnen laten. Dat onder de omstandigheid dat er geen vaarverkeer over de IJssel gaat tijdens het schutten.

Gevolgen niet te overzien

Op basis van de resultaten van het onderzoek acht de gemeente het niet verantwoord om te schutten bij een lagere waterstand dan 1.22 +NAP. Alhoewel de kans klein lijkt, zijn de gevolgen als het onverhoopt fout gaat niet te overzien. De schade loopt dan in de vele miljoenen. Het Overijssels kanaal en de daarop aangesloten waterwegen lopen dan leeg. Dat risico kan de gemeente niet dragen.

Loco burgemeester Carlo Verhaar: “Ik vind het echt heel naar voor de betrokken schippers. Natuurlijk hadden zij op een ander bericht van ons gehoopt. Zij zijn dan ook als eerste door ons geïnformeerd vanmiddag. We blijven contact met ze onderhouden om er voor te zorgen dat ze de komende periode zo goed mogelijk door komen. Ook met de in de haven gevestigde bedrijven onderhouden we contact.”

Vorig artikelWeerbericht woensdag
Volgend artikelBridgen in Colmschate bij bridgeclub Daventria