dinsdag, 21 mei 2024
FOTO: Alex Schokker

Gemeente stelt noodschutregime in werking

DEVENTER – De schippers die sinds 6 augustus 2018 de Deventer haven niet konden verlaten door de lage waterstand in de IJssel, verlaten momenteel de haven. Om dit mogelijk te maken hanteert de gemeente een noodschutregime. Tijdens het schutten wordt het overige scheepvaartverkeer op de IJssel tegengehouden.

Dat de schippers nu bevrijd kunnen worden ondanks de lage waterstand, heeft te maken met de nu aangetoonde werkelijke sterkte van de sluisdeuren waarover vorige week al werd bericht. Daardoor kan al met een waterstand die 41 centimeter lager ligt worden geschut. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een noodschutregime. Daarbij wordt het overige scheepvaartverkeer op de IJssel tegengehouden. Scheepvaart op de IJssel zorgt namelijk voor een zuigende werking waardoor het waterpeil bij de sluisdeuren met zo’n 25 centimeter naar beneden wordt getrokken. Door de schepen tegen te houden, wordt uitgesloten dat dit gebeurt. Daardoor kan er dus nog 25 centimeter onder de gestelde ondergrens geschut worden.  

Om het overige scheepvaarverkeer op de IJssel tegen te houden is een speciaal door Rijkswaterstaat bevoegd bedrijf ingeschakeld. Dit bedrijf ligt nabij de Deventer sluis met een schip op de IJssel, om het scheepvaarverkeer tegen te houden. Dit schip is deze nacht van Elburg naar Deventer gevaren. 

Het noodschutregime is alleen bedoeld om de schippers die vastzitten uit de haven te krijgen. De verwachting is dat het schutten een uur per schip kost. Het noodschutregime schrijft verder voor dat schippers rustige bewegingen maken met hun schepen en dat ze een zeer gecontroleerde minimumsnelheid aanhouden en het schutten zelf ook langzaam en gecontroleerd plaatsvindt. 

Vorig artikelColumn Marcel Schoemaker: Jaargetijd
Volgend artikelMannen AVIOR winnen eerste wedstrijd
error: Content is beschermd!!!