DEVENTER – De veteranenzorg in Nederland heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. De zorg is verbeterd. Er worden steeds meer veteranen bereikt. Voor sommigen was de komst van het Veteranenloket in 2012 het sluitstuk van een goed werkend zorgsysteem voor veteranen. Is binnen de Veteranenzorg nu alles goed op orde? Het antwoord luidt helaas: nee.

Binnen de zorg voor veteranen wordt vaak gesproken over een Post Traumatische Stress Stoornis, kortweg PTSS. Veteranen en PTSS worden in de media meestal in een adem genoemd. Maar is dit wel terecht? Los van het feit dat de meeste veteranen positieve ervaringen met hun uitzendingen hebben, is er ook lang niet altijd sprake van PTSS. In sommige situaties is er juist veel eerder sprake van Moral Injury. Een onderwerp dat vraagt om een nieuwe manier van kijken naar veteranen en hun ervaringen.

Het concept rond het denken over Moral Injury komt uit de Verenigde Staten. Een van de grondleggers is Prof. Dr. Jonathan Shay die in de jaren tachtig van de vorige eeuw als psychiater veel Vietnam veteranen behandelde maar merkte dat zijn eigen diagnoses soms niet klopten en zijn therapieën niet werkten. Er was bijvoorbeeld weinig tot geen aandacht voor schuld en schaamte. Ook de rol van politiek, de samenleving en de media kwamen vaak niet ter sprake bij de manier waarop veteranen hun uitzendervaringen probeerden te integreren in hun leven.

In de presentatie wordt ingegaan op de volgende vragen: wat is Moral Injury?, hoe ontstaat Moral Injury?, Wat is het verschil tussen PTSS en Moral Injury?, Op welke wijze kunnen we het beste met Moral Injury omgaan? en welke rol spelen rituelen bij de begeleiding rond Moral Injury?

De presentatie wordt verzorgd door Erwin Kamp. Erwin is zelf veteraan en hoofd van de Humanistische Geestelijke Verzorging bij Defensie. Hij werkt inmiddels twintig jaar als geestelijk verzorger en werd onder meer met het Korps Mariniers uitgezonden naar Ethiopië/Eritrea en Irak. In zijn vorige functie was hij Coördinator Geestelijke Verzorging op het Veteraneninstituut. Tijdens de presentatie is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Datum: dinsdag 16 oktober a.s.

Tijdstip: van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie: Veteranencafé De Heeren, Brink 72, 7411 BW Deventer

Vorig artikelWatertoren open voor publiek
Volgend artikelCinebat filmnieuws september