zaterdag, 2 maart 2024

De Grote Brander is gestopt met onderwijs geven

DEVENTER – Gemeente Deventer is benaderd door ouders van kinderen die geplaatst zijn op De Grote Brander. Deze ouders hebben te horen gekregen dat het onderwijs aan deze kinderen per 1 oktober jl. gestopt is. Hier verblijven kinderen die dagbehandeling c.q. -besteding ontvangen.
Op deze instelling kan geen onderwijs worden verzorgd op basis van de geldende onderwijswetgeving (in dit geval voortgezet (speciaal) onderwijs). De onderwijsactiviteiten worden uiterlijk medio oktober beëindigd. Voor de 9 getroffen kinderen wordt een maatwerkplan gemaakt.

De afgelopen jaren is onderwijs gegeven aan zowel kinderen met en zonder vrijstelling van de leerplicht. Voor kinderen die een vrijstelling van de leerplicht hebben gekregen is onderwijs feitelijk niet aan de orde.

De Grote Brander biedt o.a. dagbehandeling, dagbesteding. De doelgroep van De Grote Brander zijn kinderen met complexe gedragsproblematiek die ook vaak een zeer grote afstand tot onderwijs en reguliere onderwijsinstellingen hebben, en daarom al dan niet voor enkele maanden geplaatst worden in  De Grote Brander.

Inmiddels is er ook contact geweest met de ministeries CCW (onderwijs) en VWS (jeugd). Beide ministeries willen naar aanleiding van de ontstane situatie op De Grote Brander met de gemeente Deventer in gesprek gaan over het zoeken naar passende oplossingen temeer omdat dit een landelijk probleem betreft.

error: Content is beschermd!!!