DEVENTER – Per 1 oktober is Careyn Kraamzorg in handen van Naviva Kraamzorg. Op die dag veranderde de naam van Careyn Kraamzorg in Naviva Kraamzorg. De cliënten van Careyn Kraamzorg gaan automatisch over naar Naviva en hoeven zelf geen actie te verrichten. Alle ruim 400 medewerkers van Careyn Kraamzorg komen in dienst van Naviva Kraamzorg. Dezelfde enthousiaste collega’s bieden kersverse gezinnen in grote delen van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant de beste start. Geboortecentrum Origine uit Breda maakt ook onderdeel uit van de overname, maar verandert niet van naam.