Ingezonden brief

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Afgelopen woensdag hebben wij als stichting de raad geïnformeerd over de stand van zaken op het Vogeleiland. In een eerdere brandbrief (dd 12 oktober 2018) schreven wij dat het 1 voor 12 is. In deze brandbrief legden wij een aantal eisen neer. Eisen die nodig zijn om het eiland te laten overleven. Wij stelden ook dat het niet tegemoetkomen aan die eisen ertoe zou leiden dat wij het eiland inclusief de opstallen en het huurcontract gaan teruggeven aan de gemeente. Dit betekent ook dat we de vogels gaan ruimen.

Tijdens onze presentatie bleek dat de dag ervoor, op dinsdag, al een besluit was genomen door het college over de brandbrief en de eisen die wij stelden. Wij hadden geen weet van dit besluit en werden daar tijdens onze presentatie mee geconfronteerd. De strekking van de raadsmededeling luidt:

Wij, als gemeente, bieden voor de korte termijn een overbruggingskrediet om de dieren en de dierverzorger op het eiland te houden. We gaan voor de koers op de langere termijn met partijen in gesprek.

Tijdens onze presentatie werd door Rob de Geest gevraagd wat wij vonden van dit besluit. Aangezien we er niet van op de hoogte waren, voelden we ons overrompeld en hebben we ons niet hard kunnen maken voor onze eerder gestelde eisen.

Middels deze brief ontvangt u onze reactie.

De stichting roept al jaren bij de gemeente om een renovatie-injectie. In juni 2017 heeft de VVD een motie ingediend met de vraag om de mogelijkheden en de kosten te onderzoeken. Op basis daarvan zou de raad in het najaar 2017 beslissen of het Vogeleiland de noodzakelijke investeringen krijgt. Er is nooit een besluit hierover genomen. In april 2018 zat de stichting opnieuw om tafel met de burgemeester en een aantal ambtenaren om drie scenario’s te bespreken, variërend van 1,4 miljoen, 7 ton en 2 ton. In juni 2018 heeft de stichting bij de gemeente aangegeven niet meer levensvatbaar te zijn. Hierover zijn diverse gesprekken met de gemeente gevoerd om te kijken hoe we dit wel mogelijk zouden kunnen maken. We hebben toen duidelijk aangegeven dat we de gemeente tot 31 oktober 2018 de tijd zouden geven.

De raadsmededeling valt wat ons betreft in de categorie “pappen en nathouden”. De gemeente is al jaren op de hoogte van de penibele situatie op het Vogeleiland. Wij kloppen al geruime tijd luid op de deur over dit onderwerp. De gemeente had al lang een besluit kunnen nemen over de middelen die nodig zijn om het tij te keren. Het overbruggingskrediet is natuurlijk een goed begin, maar heeft pas waarde als ook aan de andere eisen wordt voldaan.

De eisen in de brandbrief zijn helder:

  1. Elk jaar €25.000 voor het behoud van dieren
  2. Eenmalig €200.000 voor renovatie van het eiland
  3. Avondafsluiting middels twee hekken
  4. Camera’s bij de twee toegangsbruggen

Het Vogeleiland kent een lange historie, een mooie, maar ook een minder fraaie. Ondertussen hebben we ook geleerd wat wel en wat niet werkt op het Vogeleiland. De bovengenoemde eisen zijn noodzakelijk om het eiland te behouden. In onze brandbrief hebben we duidelijk uitgelegd wat anders de gevolgen zijn voor de (sociale) veiligheid.

Kortom: Wij hoeven hier niet nogmaals over in gesprek. Wij hebben alles wel gezegd. Wij willen in gesprek zodra de toezegging er is dat er het komende jaar twee ton beschikbaar komt om het Vogeleiland te herstellen en dat er concrete maatregelen genomen worden om verdere verloedering te voorkomen. Het feitelijk vrijkomen van budget kan wat ons betreft verspreid worden over 2019 en 2020. Deze toezegging is een harde eis voor ons als stichting om door te gaan. Alleen met deze toezegging kunnen wij sponsoren aan ons binden. En, linksom of rechtsom, met of zonder de stichting: De gemeente moet wat aan deze plek doen.

Onze voorwaardelijke opzegging en teruggave beheertaak en opstallen inclusief huurcontract op 31 oktober 2018 blijft van kracht als er niet een toezegging komt voor wat betreft de eerder gestelde eisen.

Hoogachtend,

Bestuur Stichting Vogeleiland

Heleen Renting

Freekje Vervoord

Tom Vogelaar

Vorig artikelPolitie: vermist 16-jarig meisje uit Schalkaar is weer terecht
Volgend artikelPoloveld DKV onbespeelbaar door lage waterstand