DEVENTER – De Tuinen van Zandweerd – de nieuwbouwlocatie op de plek van de oude ijsbaan – is bedoeld als dé plek in Deventer voor duurzaam, energieneutraal, ontspannen en gezond wonen. Op verzoek van de raad hebben burgemeester en wethouders de kaders voor het nieuwbouwproject verder uitgewerkt.

Het college legt de kaders ter besluitvorming voor aan de raad.

De Tuinen van Zandweerd liggen op een unieke plek: langs de IJssel, waar de stad overloopt in het buitenbied. Mensen kunnen hier duurzaam, ontspannen en gezond wonen. De wijk wordt  een soort tuinenlandschap met diepe voortuinen, tuinpaden, karakteristieke woningen en grote tuinkavels. Zo ontstaat een ontspannen, vrije en gemeenschappelijke woonsfeer waarin groen, wandelaars, fietsers en spelende kinderen centraal staan. De auto is te gast.

Positief ontvangen
Omwonenden en belangstellenden konden meedenken over de uitgangspunten voor de nieuwbouwlocatie. Met de reacties is een concept stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit concept is op 25 september gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. De positieve reacties zijn vertaald in de kaders die nu naar de raad gaan.

Vrijheid in kavelgrootte
Toekomstige bewoners van de Tuinen van Zandweerd hebben de mogelijkheid zelf of samen te bouwen. In het stedenbouwkundigplan wordt niet gewerkt met vastgestelde kavels, waardoor mensen de vrijheid hebben zelf de gewenste grootte van hun kavel te bepalen. Groot (maximaal 450 m2) of klein, voor een smallere en grotere beurs. De gemeente voert de grondexploitatie om zelf- en samenbouw mogelijk te maken.

Hoe verder?
Na vaststelling van de kaders door de raad, wordt het stedenbouwkundigplan verder uitgewerkt. De kavels gaan halverwege 2019 in de verkoop.