DEVENTER – De VVD zit al een tijdje niet meer in het college in Deventer en dat is te merken. Het niet deelnemen aan het college in 2014 zat ze al een tijd behoorlijk dwars en bepaalde een groot deel van toonhoogte en het afstand nemen van eerder ingenomen standpunten. Het mislukken van een formatie waaraan de VVD in eerste instantie deelnam na de verkiezingen in maart van dit jaar zal daar niet echt aan bijgedragen hebben. Zeker niet getuige de grote onzin en onwaarheden die ze de laatste maanden verkondigen.

‘De Doodsklok luidt over het Grote Kerkhof’, luidt hun laatste kop bij een websiteartikel. Een dusdanig bizarre kop dat ik hem ik hem twee keer moest lezen om te zien of ik het goed zag. De onzin druipt er namelijk vanaf. De VVD heeft immers zelf eerder ingestemd met het raadsbesluit dat de basis vormt van het per januari 2019 autovrij maken van het Grote Kerkhof, een middeleeuws plein waarover o.a. de VVD bij de eerder voorgenomen (en uitgestelde) herinrichting nog pleitte voor het authentiek houden van dit plein. Hoe authentiek is een middeleeuws plein waarop nog auto’s staan, in een oude stad die het van zijn belevingswaarde moet hebben? Wie kan zich nog voorstellen dat auto’s midden op de Brink ooit een goed plan waren? De VVD in 2012 (incl. hun huidige fractievoorzitter) snapte dit toen ze volmondig en zonder twijfel instemden met het initiatiefvoorstel van GroenLinks voor een autovrij plein. De VVD in 2018 wilde het niet meer snappen omdat het niet bij hun ‘oppositiestrategie’ paste. In de misgelopen eerste formatiepoging van begin 2018 was een autovrij Grote Kerkhof overigens geen breekpunt voor de VVD.

Weten we dus niet meer waarom we dit plein vrij maken en doen we dit dan straks op een manier die onverstandig is voor de binnenstad? Als je nagaat dat de VVD zowel bij het besluit tot autovrij maken in 2012 tot aan 2014 de parkeerwethouder leverde, dan is het wat bijzonder om te stellen dat het onverantwoord is om deze ca. 100 parkeerplaatsen voor op te heffen. Aan de randvoorwaarden voor voldoende parkeercapaciteit is ondertussen wel voldaan. Randvoorwaarden die VVD-wethouder Swart in 2013 zelf opnam in zijn parkeerbeleidsplan, het beleidsstuk waarmee ook het huidige college van B&W nu nog werkt. In dat stuk werd gesteld dat het autovrij maken van het Grote Kerkhof afhankelijk was van ‘compensatie door eventuele restcapaciteit Wilhelminabruggarage en inzet vrije en vrijkomende ruimte in het Sluiskwartier.’

In de binnenstad is niet alleen sprake van structurele overcapaciteit op parkeerplekken (zelfs op de piekmomenten) maar er zijn ook extra maatregelen genomen om te zorgen dat bezoekers in de binnenstad gewoon eenvoudig hun auto kunnen blijven parkeren. De Wilhelminabruggarage was namelijk een tijdelijke garage en blijft alsnog behouden. Het is nu standaard parkeercapaciteit, nabij het Grote Kerkhof en de Brink. Overigens worden er ook tijdelijke parkeerplekken op het Sluiskwartier gerealiseerd. Op het Grote Kerkhof blijven wel enkele parkeerplekken voor mindervaliden, die daarmee o.a. het stadskantoor gewoon kunnen bereiken. Dat stond al opgenomen in het raadsbesluit van 2012. Met deze capaciteit houden de binnenstad en de ondernemers hun benodigde parkeerplekken en bereikbaarheid.

Helaas, de geloofwaardigheid van de VVD is dus al een tijdje geleden ten grave gedragen. Deze rust vredig op het Grote Kerkhof. Bloemen leggen is niet nodig, dat is groen en natuur en ook daar houdt de VVD – naast de waarheid – niet echt van.

Vorig artikelColumn door de ogen van Sonja: Gegroet
Volgend artikelKwaliteit, aandacht en plezier staan bij Kinderopvang Bubbels op nummer 1