DEVENTER – Sinds 2015 heeft de gemeente veel nieuwe taken in het sociaal domein. De ambitie is dat de hulp en ondersteuning voor inwoners toegankelijk en betaalbaar blijft. Daarvoor wordt ingezet op bijvoorbeeld preventie en meer samenhang. In het ‘Verbindend kader Sociaal Domein’ geeft het college aan hoe het de doorontwikkeling de komende jaren wil vormgeven.

De gemeente gaat over veel zaken in het sociaal domein: Van jeugdhulp, begeleid wonen, hulp aan inwoners met psychiatrische problemen, hulp in het huishouden van ouderen, tot hulp aan mensen met problematische schulden.

Dure zorg voorkomen

Liesbeth Grijsen, wethouder Wmo: “Onze opgave is om hulp en ondersteuning toegankelijk en tegelijkertijd betaalbaar te houden. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, want daarmee pakken we problemen van inwoners vroegtijdig aan én kan vaak dure zorg worden voorkomen. Dat doen we stap voor stap en samen met partners in de stad.”

Monitoring van ontwikkelingen

Het Verbindend kader geeft aan dat de komende jaren de nadruk ligt op preventie, op eenvoudige en integrale toegang in de wijk en op effectieve zorg en ondersteuning van goede kwaliteit. Ook gaat het kader in op de manier van monitoring van ontwikkelingen. Het college gaat met de raad in gesprek over het Verbindend kader Sociaal Domein.

Vorig artikelAuto´s verdwijnen dan toch van Grote Kerkhof
Volgend artikelGemeente Deventer wil taxivervoer Wmo-cliënten toch bij PlusOV laten