DEVENTER – In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van 20 maart roepen partijen soms dat de kosten van water niet mogen stijgen. Arja Doornbos van de Algemene Waterschapspartij Drents Overijsselse Delta (AWP) legt uit waarom water een prijs heeft.

In Nederland worden de waterzaken door drie verschillende organisaties geregeld. Het lokale waterbedrijf zorgt voor drinkwater en hiervan wordt het afval water naar de gemeentelijke riool afgevoerd. Vervolgens wordt dit water in de rioolwater zuiveringsinstallatie in het waterschap schoongemaakt en geloosd, waardoor het weer als oppervlaktewater en grondwater terecht komt. De zorg van schoon water is niet het enige waar het waterschap verantwoordelijk voor is, de waterveiligheid is ook een belangrijk punt. De zorg voor dijken, waterbergingen en voldoende afvoer van rivieren of het vasthouden van water. De klimaat veranderingen zorgen ook nog voor extra aandacht aan het omgaan met droogte, wateroverlast en een hogere zee peil. De prijs van water in het waterschap van Drents Overijsselse Delta, per inwoner komt ongeveer neer op €1,57 per dag. Bij meer mensen in één woning, worden de waterkosten per persoon lager. 

Het goede kwaliteit van water en de veiligheid tegen hoogwater mag volgens de AWP nooit een reden zijn tot bezuinigingen. “Het waterschap moet zeker op de kosten letten, maar nooit ten koste van waterkwaliteit of onveilige dijken,” vertelt lijsttrekker Arja Doornbos. Het AWP is wel van mening dat het waterschap efficiënt moet werken, prioriteit moet leggen bij de hoofdtaken en geen onnodige kosten mag maken of risico’s nemen.

AWP wilt “bruggen bouwen” tussen de verschillende waterbelangen zoals landbouw, natuur, burgers en bedrijven. Op die manier vinden ze dat er échte meters gemaakt kunnen worden voor klimaat, waterkwaliteit en waterbeheer. Arja Doornbos, geeft aan; “ Bij de verkiezingen is het dus vooral van belang dan het over water gaat, over de inzet voor veiligheid, tijdige klimaatmaatregelen, en schoner water. “

Vorig artikelAutoCity AVK best presterende Suzuki-dealer
Volgend artikelNK Supersprint / Pure Sprint bij De Scheg