COLMSCHATE – Op donderdag 7 maart organiseert de fractie van de ChristenUnie in Deventer een open vergadering over de energietransitie. Iedereen die mee wil denken over betaalbaar duurzaam wonen en de ruimte voor nieuwe energie in Overijssel is vanaf 19.30 uur van harte welkom bij Natuur- en milieueducatiecentrum De Ulebelt.

Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda’s. De Tweede Kamer werkt aan het klimaatakkoord. De Provincie Overijssel krijgt de komende jaren een grote rol bij het uitwerken van de Regionale Energiestrategie van de regio West-Overijssel. En de gemeente Deventer zelf is druk met “energietafels”, duurzame woningbouw, plannen voor meer windenergie en een visie op zonnepanelen in het buitengebied.

De energietransitie gaat plaatsvinden. De vraag is vooral hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, wie het gaat betalen en wat we daarvoor willen doen of laten. Omdat het ons allemaal raakt, vindt de ChristenUnie het belangrijk om inwoners te betrekken bij de energietransitie. Iedereen die ideeën heeft hoe we dat wel of juist niet moet worden vormgegeven, is van harte uitgenodigd om mee te praten over één van de grootste uitdagingen van de komende jaren.

De focus van de interactieve bijeenkomst ligt op woningbouw (hoe zorgen we dat iedereen betaalbaar duurzaam kan wonen) en ruimtelijke inpassing van nieuwe energie (zoals windmolens, zonnepanelen). Deventenaren Arie de Niet (kandidaat voor de Provinciale Staten Overijssel), Janneke Lindenholz (kandidaat voor Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Jasper Buist (steunfractielid Deventer) zullen aanwezig zijn. Ze nodigen u van harte uit om mee te denken over de keuzes die de komende tijd lokaal, provinciaal en landelijk worden gemaakt.

Locatie: De Ulebelt, Maatmansweg 3, Deventer

Datum en tijd: donderdag 7 maart, inloop v.a. 19.30 uur, start 20.00 uur

Aanmelding: fractie@deventer.christenunie.nl

Vorig artikel3e stadsarrangement voor Deventer binnenstad
Volgend artikelSportbedrijf Deventer benoemt nieuwe directeur