DEVENTER – KonnecteD kijkt met trots terug op 2018. We hielpen ruim 400 mensen, die afhankelijk waren van bijstand, duurzaam aan werk. We plaatsten werkzoekenden in diverse trajecten bij bijna 300 werkgevers. En we lanceerden de eerste werkleerroute en markeerden daarmee het begin van de ontwikkeling van KonnecteD naar een modern Werkleerbedrijf.

Bij KonnecteD draait het om mensen. Mensen met een afstand tot werk en ondernemers die maatschappelijk verantwoord (willen) ondernemen. Onze missie is werk maken van betekenis en het doel is een inclusieve arbeidsmarkt. In 2018 leverde KonnecteD, in samenwerking met alle partners,  een positieve bijdrage aan de inclusieve arbeidsmarkt en daarmee aan de samenleving. Dat zie je terug in het jaarverslag. Een kleine greep uit de highlights:

  • KonnecteD start een samenwerking met kledinginzamelaar ReShare. Dit levert werkplekken op voor werkzoekenden en ook voor WSW medewerkers van Sallcon.
  • Sallcon biedt ruim 150 mensen uit diverse doelgroepen een tijdelijke werkplek in het kader van hun ontwikkeling.
  • Deventer Werktalent heeft 8 accountmanagers die branchegericht werken. Zij halen in 2018 meer dan 700 vacatures binnen; hiervan is 73% ingevuld.
  • Deventer Werktalent begeleidt 300 medewerkers uit de WSW in een individuele- of groepsdetachering buiten de muren van KonnecteD. In 2018 realiseren we een doorstroom “van binnen naar buiten” van 5%.

WerkLeerBedrijf

In 2018 startten we met de ontwikkeling naar een modern Werkleerbedrijf. De nadruk komt nog meer op de ontwikkeling en scholing van werkzoekenden te liggen, met als doel plaatsing bij reguliere werkgevers. Het is de volgende fase in de ontwikkeling van KonnecteD als uitvoerder van de Participatiewet. Daarnaast kunnen we als Werkleerbedrijf  een goede werkgever blijven voor onze krimpende groep WSW medewerkers en voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt, die een beroep doen op het zogenoemde Beschut Werk.

Maatschappelijk rendement

De financiële resultaten vallen bijna € 1.200.000 positiever uit dan begroot voor 2018. Het verlies van ruim € 300.000 over 2018 is dan ook geen verrassing. Dankzij in het verleden opgebouwde reserves beschikt KonnecteD nog steeds over een gezonde financiële basis. De reserves zijn noodzakelijk voor de continuïteit van KonnecteD zodat de voorspelde toekomstige verliezen nog voor vele jaren kunnen worden opgevangen. Deze verliezen zullen ontstaan door het teruglopen van WSW-subsidies (inkomsten) en door investeringen in de organisatie om de transformatie naar het Werkleerbedrijf te maken. Ten opzichte van andere participatiebedrijven in de sector van de sociale werkgelegenheid doet KonnecteD het goed. De gemeente hoeft daardoor over 2018 wederom niet bij te dragen in het verlies. Het maatschappelijk rendement van KonnecteD is onverminderd goed.