DEVENTER – De gemeente wil eigendom, beheer en onderhoud van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens overdragen aan de corporaties, en daarmee starten in 2020. Het verhuren en onderhouden van woonwagens past bij de taken van de corporaties. Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer.

Bij de overdracht gelden bepaalde voorwaarden. Zo is het belangrijk dat de woonwagenlocaties in goede staat zijn, de administratieve gegevens kloppen en de vergunningen op orde zijn. De gemeente bespreekt dit jaar met de bewoners van de woonwagenlocaties per locatie wat er nodig is voor een soepele overdracht.

In goede handen

Het beheren en onderhouden van woonwagens en standplaatsen is geen kerntaak van de gemeente. Door deze taak te beleggen bij de corporaties is het beheer en onderhoud in goede handen. Er komt daarmee ook één lijn in. De Marken en Rentree hebben al langer enkele woonwagens in beheer. De over te dragen locaties liggen allemaal in de stad, daarom is de gemeente nu in gesprek met Rentree en Woonbedrijf Ieder1.

Particulier

In totaal zijn er in Deventer 93 bewoonde standplaatsen. De gemeente is op dit moment eigenaar van 20 woonwagens en 53 standplaatsen. Er zijn ook woonwagens en -standplaatsen die particulier eigendom zijn, dat verandert niet in de nieuwe situatie.

Achtergrond

In 2016 is door het College voor de Rechten van de Mens gewezen op de erkenning van de culturele identiteit van woonwagenbewoners, die afhankelijk is van voldoende standplaatsen. Deventer had hiervoor volgens het CRM onvoldoende aandacht. Het beleid is hierop aangepast en er komen op termijn nieuwe standplaatslocaties bij. Op 4 juli 2018 heeft de gemeenteraad het nieuwe woonwagenbeleid vastgesteld. De overdracht aan de corporaties is een logische vervolgstap naar toekomstbestendig woonwagenbeleid.

Vorig artikelWeerbericht vrijdag door Erwin Hoogenboom
Volgend artikelIn gesprek met: Carlos van Dijk van Carlos in Huis