DEVENTER – De afgelopen periode zijn 5 locaties nabij Steenbrugge onderzocht voor de vestiging van een biomassacentrale. Deze centrale zou zorgen voor warmte voor woningen van Steenbrugge en de aansluitingen van het warmtenet in Keizerslanden. Uit de verkenning blijkt dat er geen geschikte locatie te vinden is.

Verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar: “Wij hebben voor Woonbedrijf Ieder1 en Ennatuurlijk een plek gezocht. Dat is niet gelukt voor een grote centrale van 10 megawatt die 2500 tot 3000 huizen kan verwarmen. We gaan nu in gesprek met het warmtebedrijf en het woonbedrijf om te kijken naar andere oplossingen.”

Gasloos

Steenbrugge is een duurzame, gasloze wijk. De 130 sociale huurwoningen van Woonbedrijf Ieder1 zijn aangesloten op het gasgestookte warmtenet van Keizerslanden. De afspraak is dat uiterlijk in 2021 de woningen duurzaam worden verwarmd. Ennatuurlijk, de eigenaar van het warmtenet, wil de gasgestookte ketels aan Wezenland vervangen door een houtgestookte biomassacentrale.

Locatie centrale

Deventer heeft een locatieverkenning uitgevoerd. Gekeken werd naar bijvoorbeeld het type centrale, de maximale afstand tot Steenbrugge, en de aanvoer van houtsnippers. Geconcludeerd moet worden dat geen van de 5 onderzochte locaties is aan te wijzen als geschikte locatie voor de beoogde biomassacentrale van 10 megawatt.

Vervolg

Er zal gezocht moeten worden naar een alternatieve oplossing voor het verduurzamen van het warmtenet in Steenbrugge. Carlo Verhaar: “Hieruit blijkt hoe complex de opgave is om van aardgas over te schakelen op duurzame energie. We werken nauw samen met de woningbouwverenigingen en energiebedrijven om samen tot goede en toekomstbestendige oplossingen te komen.”

Vorig artikelColumn Erik Langs de Lijn: Rapport van de aanval
Volgend artikelHerinrichting Keizerstraat in 2020 van start