DIEPENVEEN – Een brede glimlach van een patiëntje in het kinderziekenhuis, de rustig wordende ademhaling van een psychiatrisch cliënt, de plots opkomende herinneringen van vroeger bij een dementerende bewoner..zomaar een aantal voorbeelden van onze dagelijkse ontmoetingen. Met onze speciaal opgeleide minipaardjes brengen we bezoeken aan o.a. zorgcentra, ziekenhuizen, GGZ instellingen, woongroepen en kindcentra. We bezoeken ook particulieren, bijvoorbeeld iemand die bedlegerig en/of terminaal ziek is.

De afgelopen jaren hebben we bewezen dat het inzetten van onze therapiepaardjes een positief effect heeft op het welzijn van deze doelgroepen. Wij zijn met onze stichting Therapiepaardje nu ruim 2,5 jaar actief met bezoeken aan zorginstellingen met onze therapeutische minipaardjes. We begonnen met één paardje en we hebben onze kudde inmiddels uitgebreid naar 11 therapiepaardjes. Met de diversiteit in de kudde kunnen we paardjes laten rouleren, rust geven wanneer nodig en anticiperen op de doelgroep die we die dag bezoeken. Elk paardje heeft zijn eigen karakter en we houden nauw in de gaten dat het welzijn van onze dieren hoog blijft.
Bij het aankopen en het trainen van een paardje wordt gelet op het algehele voorkomen en karakter eigenschappen zoals bereidwilligheid, nieuwsgierigheid en vriendelijkheid.

De paardjes genieten van alle aandacht, de wandelingen door de gang en de aanrakingen. Tijdens bezoeken is er veel reactie zichtbaar en horen we van de verzorgenden dat ze patiënten en cliënten zien opbloeien. Wij gaan er blanco in, maar de reacties van de verzorgenden, die deze individuen erg goed kennen, zijn overweldigend en voor ons erg waardevol.
Bij de groep (dementerende) bewoners in verzorgingscentra waar we regelmatig terugkeren zien we herkenning. Het is zó mooi om te zien dat er op dit niveau nog zoveel interactie merkbaar is. We zijn dankbaar dat we bijdragen aan een hoger welzijn van deze doelgroepen.
In Amerika is het inzetten van therapeutische dieren een begrip en zijn er diverse studies naar gedaan met positieve bevindingen. In Nederland is het nog relatief nieuw, maar steeds meer in opkomst, zoals zorgboerderijen, paardencoaching en huifkarbed rijden.

Ook heeft Therapiepaardje een maatschappelijke waarde. Het is ons streven om samen te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, personen die via een reïntegratiebureau een werkfit traject volgen en gepensioneerde vrijwilligers. Vorig jaar zijn we begonnen met het begeleiden van maatschappelijke stages (MaS-stage) voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
Sinds 2019 zijn wij een door de SBB erkend leerbedrijf en kunnen stagiaires van zowel niv 1,2,3 als 4 (niv 3 en 4 het eerste basisjaar) bij ons hun stage lopen.

Therapie met dieren is zó waardevol en we hopen met Therapiepaardje nog lang te kunnen bijdragen aan het welzijn van iedereen die wij kunnen helpen.”
Om onze bezoek kosten zo laag mogelijk te houden, zijn wij afhankelijk van donaties.
Ieder euro komt rechtstreeks ten goede van de paarden.

Bankrekening nummer
NL94 TRIO 0338814108 t.n.v. Stichting Therapiepaardje

Vorig artikelDirecteur Deventer Verhaal stapt op vanwege cultuurvisie
Volgend artikelExpositie Mooi Marginaal 6 bij boekhandel Praamstra