LETTELE – Gemeentebelang Deventer roept burgers op hun mening te geven over de aanpassingen die nodig zijn om de stad energieneutraal te maken. Maandag 24 februari aanstaande houdt de partij een info-, forum- en thema-avond in Lettele over de plannen om windmolens en zonneparken te plaatsen in de stad. “Het is vijf voor twaalf. De inbreng van burgers is hard nodig”, laat woordvoerder Erik Stegink weten. De inspraakavond vindt plaats twee dagen voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het zogeheten energieplan.

Daarin staat hoe Deventer de komende jaren de omschakeling wil maken naar duurzame energie en warmtebronnen. De stad wil dat huishoudens en bedrijven in 2030 niet meer energie verbruiken dan er binnen de eigen gemeentegrenzen op een duurzame manier wordt opgewekt. Om te komen tot een energieneutraal Deventer stelt het gemeentebestuur voor om onder meer windmolens te plaatsen in het buitengebied en te komen tot de aanleg van zonneparken om elektriciteit mee op te wekken. “Het gaat om grootschalige plannen die niet zijn voorgelegd aan de burger”, stelt Peter Onvlee.

De fractievoorzitter van Gemeentebelang benadrukt dat de thema-avond in restaurant De Koerkamp in Lettele een open karakter kent en zodoende niet alleen voor de eigen achterban bedoeld is. “Veel burgers hebben geen idee wat het energieplan inhoudt. We willen voorkomen dat mensen straks geconfronteerd worden met plannen voor een zonnepark of een windmolen in hun achtertuin, zonder dat zij geïnformeerd zijn over het overkoepelende energieplan en dus niet de kans gekregen hebben daarover hun mening te geven.”

Aanwezigen kunnen tijdens de avond vragen stellen aan deskundigen op het gebied van duurzame elektriciteit en duurzame warmtebronnen. Vervolgens wordt het publiek gevraagd te reageren op stellingen. Het programma begint 24 februari aanstaande om 20:00 uur; de deur opent om 19:30 uur. De fractie van Gemeentebelang wil de input van het publiek gebruiken bij de behandeling van de energietransitie in de raad op 26 februari.

Vorig artikelWeerbericht maandag 17 februari
Volgend artikelDeventer Voedselbank zoekt coördinatoren voor bedrijfsvoering