DEVENTER – In deze crisistijd is hulp voor veel mensen harder nodig dan ooit. Het Leger des Heils zet alles op alles om, soms op creatieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Tegelijkertijd zal het aantal mensen dat afhankelijk is van ons buurtwerk naar verwachting flink stijgen. Daar is extra geld voor nodig. Om die reden lanceert het Leger des Heils een campagne: ‘Help ons dichtbij te blijven!’.

De buurthuiskamers en korpsgebouwen van het Leger des Heils zijn momenteel gesloten vanwege de coronacrisis. Dat geldt ook voor het werk in Deventer. Dat betekent echter niet dat het werk ook stilvalt. Sterker nog: hulp is nu harder nodig dan ooit. Denk aan het verstrekken van warme maaltijden, hulp bij boodschappen doen of simpelweg het versturen van een kaartje aan mensen die alleen wonen: ‘we denken aan je’. Iedereen die dit wil ondersteunen, kan dat doen via www.legerdesheils.nl/dichtbij.

Dichtbij blijven
Het overgrote deel van de buurthuiskamers van het Leger des Heils is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Verwacht wordt dat het aantal bezoekers de komende tijd vlug stijgt. Programmadirecteur Bert van de Haar: “We doen ons uiterste best om ‘in de buurt’ te blijven, maar daarbij wel een veilige afstand te hanteren. Juist nu is de behoefte aan contact en directe hulp enorm. Op verschillende locaties brengen heilssoldaten, medewerkers en vrijwilligers van het Leger des Heils de warme maaltijden daarom thuis langs bij mensen. Op sommige plekken is een digitaal ‘koffie-uurtje’ ontstaan. We bellen onze bezoekers op: hoe gaat het met ze, zorgen ze goed voor zichzelf, kunnen we ze ergens bij helpen? Kortom: we doen wat we kunnen. Op dit moment betalen we alle extra hulp grotendeels uit eigen zak. Maar dat is natuurlijk niet houdbaar voor de lange termijn.”

Voor iedereen
Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt. Om in te kunnen spelen op de groeiende vraag, verwacht het Leger des Heils nog eens honderd buurthuiskamers nodig te hebben.

Vorig artikelEigenaar metaalrecyclingbedrijf looft beloning uit na inbraak
Volgend artikelPvdA in Deventer steunt nieuwe woonvormen