Een ingezonden stuk van diverse omwonenden & belanghebbenden v/h Sluiskwartier en bezorgde Deventenaren.

Dat de gemeente Deventer nogal wat moeilijkheden heeft met inschatten van kosten en rekenen dat weten we allemaal. Evenzo wat betreft plannen die men tegen beter weten in door poogt te drukken waar men niet of op het nippertje op terugkomt. Dat ons dit gezamenlijk veel tijd en al miljoenen heeft gekost ook. Maar, daar kunnen we van leren. Of toch niet? Insluizen, betekenis: “geleidelijk doelbewust naar binnen brengen”. De gemeente beweegt zich op haar oude voet voort richting het er doorkrijgen van haar plannen terwijl inwoners zich vooral druk maken hoe we uit de economische crisis komen.

2,5 miljoen euro
Want de gemeente is ook nu van plan nodeloos veel geld te spenderen aan het “op pimpen” van de Brinkgarage met een dure, onnodige nieuwe toegang aan de zijde van het Pothoofd. In september vorig jaar konden inwoners van Deventer al lezen over ruim 1,5 miljoen euro dat de gemeente wou besteden aan de Brinkgarage. Daarna, mei dit jaar, lezen we dat de gemeente Deventer in plaats daarvan maar liefst ruim 2,5 miljoen euro (!!) wil steken in dit plan. In het raadsvoorstel van 16 juni 2020 geeft de gemeente voorts aan: “De gemeentelijke gebiedsexploitatie laat een tekort zien van €2,69 mln., op contante waarde per 1-1-2020. Bij de jaarrekening is voor een bedrag van €2,60 mln. een verliesvoorziening getroffen.”

Wie heeft dit bedacht?
Er wordt nu door de gemeente gedaan alsof de huidige toegang van de Brinkgarage onder de Wilhelminabrug “niet bereikbaar genoeg” zou zijn. De grondslag onder dit plan. Wie heeft dit bedacht? Los van het feit dat dit simpelweg niet klopt – zie de afgelopen jaren dat mensen, ook bij grote evenementen waar velen van buiten op onze stad afkomen, deze garage prima kunnen bereiken – wordt deze aanname ook niet onderbouwd met deugdelijk en onafhankelijk onderzoek.

Het is een wonderlijke reden om zo ontzettend veel geld uit te geven aan met name een nieuwe toegang van deze, eens tijdelijke garage, ooit neergezet in 2000. Want mocht er nou echt sprake zijn van dat sommige automobilisten de toegang tot de garage niet zouden kunnen vinden, dan is dit goed en goedkoop op te lossen door enkele extra duidelijke borden te plaatsen op of bij de garage en dit zo nodig nóg duidelijker op te nemen in communicatie via website, apps, plattegrond, enz. Wonderlijk, omdat er wél degelijke bezwaren van buurtbewoners en diverse partijen hiertegen zijn en we zeker nu, tijdens deze Corona crisis, toch extra goed moeten opletten waar en waarom we ergens (belasting-) geld aan besteden.

Bezwaren genoeg
Bezwaren zijn er genoeg, van buurtbewoners en andere inwoners van de stad en van diverse groepen. Bezwaren zoals:

Er wordt gesteld dat “de vindbaarheid en de zichtbaarheid van de garage wordt verbeterd”. Maar de garage zal ook met een nieuwe ingang niets méér in het oog springen. Als men komt aanrijden ziet men niet wat er in die beoogde inham is. Er zal evengoed gebruik moeten worden gemaakt van borden/bewegwijzering.

Waarom dient een degelijk pand, Pothoofd 105-107-109, waar beneden de Fietskoerier en boven huurders prima wonen, onnodig hiervoor dienen te worden gesloopt? En sinds wanneer is sloop in een geval als deze milieubewust?

Extra opstopping van verkeer zal plaatsvinden bij het Pothoofd, terwijl men nu net een glooiende doorgaande weg er van heeft gemaakt, waar verkeer juist gemakkelijker dóór moet kunnen rijden. Daarbij staan direct na de beoogde in- en uitrit reeds de stoplichten op het punt naar de Welle en richting Bokkingshang.

Overlast van geluid en stank door optrekkend, afremmend en stilstaand verkeer (met name voor bewoners Schippersflat c.q. Panoramaflat alsook voor (toekomstige) bewoners nieuwbouw (Pothoofd 111) en het te renoveren pand Pothoofd 113-115, en Pothoofd 117.

Een gevaarlijke situatie voor fietsers (waarbij men dan zelfs zo ver gaat om verkeerslichten hiervoor te willen plaatsen).

Men weet nog niet eens wat de precieze invulling moet worden van de bestaande, te renoveren (en te verkopen) panden en de beoogde nieuwbouw aldaar, zowel aan de Pothoofdzijde als aan de achterkant (het “stedelijk erf”). Hoe komt men er bij te kunnen stellen dat dit wenselijk is voor bewoners/gebruikers van deze woon-werkpanden? En bedenkt men dat dit het gebruik en de waarde van deze panden negatief zal beïnvloeden?

En heeft men niet juist aangegeven het Pothoofd ‘autoluw’ te willen maken?

Welke “onvoorziene kosten” gaan ook hier bij dit plan er bij komen? Hoeveel schat men deze keer in?

Klaarblijkelijk storen zich enkelen bij de gemeente aan het feit dat er een iets uit stekend pand (Pothoofd 105-107-109) voorbij de ‘rooilijn’ (waarachter de andere panden staan) uitkomt. Toch is dat nooit enig probleem geweest sinds het pand er staat.

Officieel raadsonderzoek
Dat sommige leden van dit College wel graag eens snel nu knopen wil door hakken en verder wil, is begrijpelijk. Maar hopelijk heeft dit College geleerd van wat hiervoor plaats gevonden heeft. Want had het aan de gemeente gelegen dan waren alle panden die nu behouden worden om hun karakteristieke, cultuur-historische waarde, gesloopt geweest voor “tijdelijke parkeerplaatsen”. Dat hebben o.a. Stichting Oud Deventer en Stichting Industrieel Erfgoed Deventer en Erfgoedvereniging Heemschut samen met buurtbewoners die zich verenigd hebben met andere betrokken Deventenaren met hart voor hun stad, en daarna verstandige mensen binnen de politiek en het College gelukkig nog net weten te voorkomen.

Het officiële raadsonderzoek uit 2018 om de onderste steen over al die budgetoverschrijdingen en vertragingen rondom MIMIK boven te krijgen maakte duidelijk dat er bij grote projecten in Deventer “vooraf veel beter onderzoek naar de risico’s gedaan moet worden. Alle scenario’s moeten daarbij bekeken worden”, schrijft RTV-Oost over het miljoenendebacle. Daarbij mag er dan om te beginnen ook wel veel steviger gekeken worden naar nut en noodzaak van een uit te voeren plan.

Communicatie en prioriteiten stellen
De gemeente geeft toe dat men veel te laat en slecht heeft gecommuniceerd met buurtbewoners. Maar ook nu dreigen steekhoudende bezwaren tegen de plannen terzijde geschoven te worden en voor de vorm buurtbewoners betrokken te worden.

De inwoners van Deventer hebben al moeten aanzien hoe in hun gemeente financiële debacles ontstaan zijn en men vele miljoenen euro’s verdampt heeft zien gaan. Nu zit Nederland middenin een economische crisis vanwege Covid-19, waarvan de omvang en de effecten nog lang niet te overzien zijn. Dan wil onze gemeente onnodig veel geld uitgeven aan een nieuwe toegang voor een garage terwijl de huidige toegang prima voorziet?? Ondanks eerdergenoemde bezwaren? Hoe zit het bij de gemeente met gevoel van prioriteiten? Wat vind de Deventer bevolking eigenlijk van dit soort grote uitgaven voor dit plan?

Dat dit gebied een herontwikkeling doorgaat is goed en nodig, en dat er ook enige sociale, betaalbare huurwoningen ingepland zijn is toe te juichen (een klein beginnetje van wat wél echt nodig is!). Maar dat er ook zo’n duur, onnodig plannetje bij in gefietst moet worden? Nee, dat past niet.

Namens diverse omwonenden & belanghebbenden v/h Sluiskwartier en bezorgde Deventenaren.

Vorig artikelZorgen over corona in Bathmen
Volgend artikelOpnieuw auto uitgebrand, nu in wijk Keizerslanden