DEVENTER – 2020 is een bijzonder jaar voor ons allemaal. Corona bepaalt ons leven en gooit roet in ons eten. Met zijn allen proberen we om ons niet klein te laten krijgen en ons op een positieve manier door deze periode heen te slaan.

Veel activiteiten zoals het Dickens festijn en mooie kerstconcerten kunnen dit jaar niet of slechts in beperkte vorm doorgaan. Dat is echter geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten, we gaan nu eens bedenken wat er wèl zou kunnen dit jaar rondom kerst.

We gaan met zijn allen een fantastische kerstfilm maken. Hoe ziet die eruit? Alle koren en ensembles, muziekverenigingen, orkesten, zangers, duo’s en andere geïnteresseerden kunnen een filmpje maken met een kerstnummer. Dat nummer kun je opnemen in een grote ruimte, buiten, in kleine groepjes, of op wat voor manier dan ook die past binnen de huidige beperkingen. Al die filmpjes worden aan elkaar geplakt en ook aan elkaar gepraat met een leuke presentatie. En bij elkaar gaat dat dan een fantastische film worden.

Organisatie is in handen van Kunstcircuit Deventer en initiatiefnemer Inez van Gisteren, lid van het Wereldkoor.
Wil je meedoen aan de kerstfilm, kijk op www.kunstcircuit.nl voor meer informatie en opgave. Opgave graag voor 15 november!