DEVENTER – Milieu- en Natuureducatiecentrum De Ulebelt ondersteunt buurtinitiatieven voor afkoppeling en groene daken. Dankzij een bijdrage van Urgenda kunnen een aantal daarvan dit jaar versneld ten uitvoer worden gebracht. Op woensdag 11 november werden de eerste acties uitgevoerd.

De landelijke organisatie Urgenda stelde een 54-puntenplan op. Hiermee wil zij de overheid stimuleren om een CO2-reductie van 25% ten opzichte van 1990 te halen. Een deel van de oplossingen heeft de overheid zelf moeten oppakken, zoals het sluiten van kolencentrales en het verlagen van de maximumsnelheid. Andere oplossingen kunnen we als burgers en bedrijven ook goed uitvoeren en stimuleren, zoals het uitzetten van de verlichting na werktijd, het op spanning brengen van banden, het optimaliseren van de CV én de aanleg van groene daken.

Met het plaatsen van planten op 10 procent van het beschikbare platte dak in Nederland, valt een besparing van minimaal 0,1 Mton CO2-eq te behalen. De CO2 besparing van groene daken komt door een combinatie van factoren: verminderd energieverbruik door beter warmtemanagement, een beter rendement voor zonnepanelen en doordat de planten CO2 opnemen. Daarnaast hebben groene daken vele andere voordelen: ze fungeren als regenwaterbuffers en fijnstoffilters, ze verminderen het “hitte-eiland-effect” in urbane gebieden terwijl zij tegelijkertijd de biodiversiteit bevorderen. Groene daken zorgen kortom voor gezondere lucht en gezondere mensen en mogelijk zelfs voedselvoorziening.

In Deventer zijn allerlei buurtinitiatieven al actief met het afkoppelen van regenpijpen en het onderzoek naar de aanleg van groene daken.

De Ulebelt die het belang van de CO2-reductie erkent, is blij met deze samenwerking met Urgenda en de ondersteuning die zij daarmee aan huisbezitters kunnen geven. Naast projecten die de Ulebelt voor de Gemeente Deventer uitvoert op het vlak van klimaatadaptatie en energiereductie, wil zij voor alle burgers in Deventer een inspiratiebron zijn, platform bieden voor gesprek en ondersteuning om te schakelen naar een duurzame wereld.

Vorig artikelHistorische schaatshelden herleven in Tuinen van Zandweerd
Volgend artikelSalland Zorgverzekeringen verhoogt de basis premie in 2021