DEVENTER – Het initiatief van CDA-er Marcel Evers met VVD om te komen tot een plan voor ‘De Nieuwe Binnenstad’ is tijdens de raadsvergadering van 11 november unaniem (!) omarmd door alle 11 fracties in de Deventer gemeenteraad. Het plan is de afgelopen maanden in nauw overleg met vertegenwoordigers van ondernemers, vastgoed en binnenstadsbewoners tot stand gekomen. Het plan geeft duidelijk richting op welke manier we onze mooie historische binnenstad voor kunnen bereiden op de toekomst.

Want hoewel we een prachtige binnenstad hebben, rukt net als in andere middelgrote steden de leegstand op. En die panden worden niet meer allemaal met winkels en horeca gevuld. We kunnen echter, juist in Deventer, met slim beleid en het efficiënt inzetten van middelen werken aan een interessante stad waar mensen graag verblijven, wonen en werken.

Het unanieme raadsbesluit en het enthousiasme waarmee het College en ambtenaren aan de slag gaan met de uitwerking ervan belooft veel goeds voor Deventer. Juist steden met een duidelijke koers die gaan voor een leefbare binnenstad en daarin duidelijke keuzes maken zullen de komende jaren aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich te vestigen, voor vastgoedpartijen om in te investeren en voor mensen om er te wonen. Belangrijk dat alle stakeholders de komende jaren dan ook nadrukkelijk betrokken zijn bij de uitwerking van het programma.

Belangrijk dat met deze duidelijke visie op “De Nieuwe Binnenstad” Deventer zich ook nadrukkelijk manifesteert om samen met de provincie Overijssel invulling te geven aan het programma “Overijsselse Retailaanpak”. Een stimuleringsprogramma dat moet zorgen voor toekomstbestendige retail in centrumgebieden in Overijssel, waarin ook de transformatie-opgave voor binnensteden centraal staat. (Bron: CDA.nl)

Vorig artikelInwoners en kerkklokken Schalkhaar van slag
Volgend artikelTango tankstation Colmschate had al open mogen zijn van de gemeente