DEVENTER – Door ziekte en stormen in het verleden zijn veel bomen verdwenen. Hierdoor zijn grote vlaktes ontstaan zonder bomen. De gemeente gaat onder meer nieuwe bomen plaatsen op een aantal plekken. De begroeiing komt steeds dichter naar de paden toe. Dit zorgt voor onveilige situaties en het lijkt uit te nodigen tot afvaldump. Dit wordt allemaal aangepakt, zodat Het Nieuwe Plantsoen binnenkort weer een volwaardig, afwisselend en toekomstbestendig bos is.

Het Groenbedrijf gaat in opdracht van de gemeente Deventer deze werkzaamheden uitvoeren. Bekijk alle werkzaamheden in de bijlage (pdf, 600 KB).

Natuurlijke verjonging
Op de vlaktes zonder bomen is veel ‘natuurlijke verjonging’ ontstaan. Bijzondere planten, struiken en ander groen zijn spontaan gaan groeien op de vlaktes. Dat wordt in stand gehouden. Op sommige plekken wordt de natuur een handje geholpen, zodat de natuur in het plantsoen optimaal kan groeien. Om te zorgen voor een gevarieerde begroeiing moet met name een deel van de bramen en jonge esdoorn verwijderd worden.

Ruimte langs de paden en nieuwe bomen
Stroken van 2,5 breed langs de paden in het plantsoen worden vrijgemaakt van beplanting, en ingezaaid met een kruidenmengsel. Op een aantal markante punten in het gebied worden nieuwe bomen aangeplant. Het gaat om de aanplant van 1 beuk, 10 zwarte dennen en 6 lindebomen.

Dode bomen en uitdunnen
Een aantal dode bomen wordt ingekort of verwijderd. Dat is nodig om te voorkomen dat ze op paden vallen. 1 dode douglas (boom) in het laantje wordt vervangen door een nieuwe boom. Zoveel mogelijk takhout van de omgezaagde bomen blijft achter om de biodiversiteit te bevorderen. Er worden dunningswerkzaamheden (bosbouwkundig onderhoud) uitgevoerd door op een paar locaties bramen en jonge esdoornopslag te verwijderen. Opslag wil zeggen: jonge wilde planten dichtbij of verder verwijderd van de moederplant.

Waarom is deze ingreep nodig?
In 2018/2019 zijn naaldbomen in dit gebied aangetast door de letterzetter (keversoort). De bomen gingen daardoor dood en moesten worden verwijderd. Hierdoor is ruimte in het bos ontstaan waar de wind vrij spel had. Vervolgens zijn veel bomen omgewaaid tijdens een zware storm in 2018/2019. De omgewaaide bomen zijn opgeruimd. Daarna is een tijd gewacht om te zien hoe het gebied zich ging ontwikkelen. Het blijkt dat er naast de enorme explosie van bramen en esdoorns ook interessante boom- en struiksoorten een plek hebben gevonden. Om deze meer kans te geven wordt een deel van de bramen en esdoorns verwijderd. Daarnaast worde op markante plekken nieuwe bomen aangeplant.

Veiligheidsonderhoud
De maatregelen bestaan uit het inkorten of verwijderen van 3 slechte bomen die een gevaar op kunnen leveren voor de gebruikers en aanwonenden in deze gebieden. Dode bomen die geen risico vormen (omdat ze bijvoorbeeld ver van paden af staan) worden niet verwijderd. Dood hout is waardevol voor zwammen en paddenstoelen, insecten en vogels zoals de specht.

Overige werkzaamheden
Een aantal groepen rhododendrons hebben het erg zwaar door met name de droogte van de afgelopen jaren. Door het kort afzagen van deze struiken zullen ze weer van onderaf uitlopen en daarmee weer copacte dichte struiken vormen.

Langs de paden wordt een strook beplanting (vooral bramen) verwijderd. In de plaats hiervan wordt een kruidenvegetatie ingezaaid. Hiermee wordt het langs de paden overzichtelijker. Zo ontstaat een natuurlijke bosrand, bestaande uit kruiden, struiken en vervolgens bomen.

Op een aantal locaties worden boomstammen neergelegd om te voorkomen dat er nog met auto’s het park ingereden kan worden.

Sociaal aspect
In dit gebied speelt al langere tijd een probleem rondom sociale controle. Een belangrijke oorzaak is de dichte beplanting langs de paden en onoverzichtelijke hoeken. Daarnaast wordt er veel afval gedumpt in het park. Door het uitvoeren van de maatregelen is de verwachting dat de situatie zal verbeteren. Het park krijgt een minder gesloten indruk.

Planning
De werkzaamheden starten op 1 februari 2021. Volgens planning moeten de werkzaamheden 26 februari 2021 klaar zijn.

Vorig artikelTwee goals in extra speeltijd leveren 0-2 zege in Amsterdam op voor GAE
Volgend artikelPvdA pleit tegen sluiting stationsloketten