DEVENTER – De stichting Busdienst Deventer Binnenstad heeft besloten om te stoppen met de Centrumbus. Corona en de gevolgen daarvan voor de financiële positie, de chauffeurs en de dienstregeling zijn de belangrijkste redenen. Het stichtingsbestuur ziet geen kansen voor een doorstart. De bus die nu in de remise staat vanwege de lockdown, gaat niet meer rijden.

Secretaris van de stichting, Rob Freriks: “Het bestuur kijkt met trots terug op de afgelopen jaren waarin de Centrumbus niet alleen een bijdrage leverde aan de bereikbaarheid van de binnenstad. De bus toerde bijvoorbeeld ook met mensen met dementie langs voor hun herkenbare punten. Die genoten daar zeer van. Het bestuur bedankt alle chauffeurs en sponsors voor hun inzet.”

Wethouder vervoer, Frits Rorink: “De Centrumbus is een mooi burgerinitiatief dat vanaf de zomer van 2017 met een markant geel busje door de binnenstad reed. Ondanks gemeentelijke steun heeft het niet gered in deze zware tijden. Begrijpelijk en heel jammer.”

Corona
Sinds maart 2020 zijn coronamaatregelen van kracht. Deze hebben ook invloed op het functioneren van de Centrumbus. De bus heeft nog een tijd in de zomer gereden met aanpassingen in de bus, maar staat alweer enige tijd in de remise. Het gevaar op besmetting voor zowel passagiers als chauffeurs die veelal tot een risicogroep behoren, is te groot.

Afname
Het aantal passagiers is het afgelopen jaar, net als elders in het openbaar vervoer, sterk gedaald. Ook de sponsorbijdragen zijn sinds corona sterk afgenomen. Daarnaast is het aantal vrijwilligers sterk afgenomen door de afnemende reizigersaantallen en vervolgens het stoppen van de lijnvoering.

Toekomst
Aanvankelijk was het de bedoeling om de exploitatie van de Centrumbus in de toekomst veilig te stellen door onderdeel te worden van een OV-concessie als buurtbus of door een pendeldienst te gaan verzorgen met de Poort van Deventer. Er is vooralsnog geen zicht hierop gekomen.

Blikvanger binnenstad
Sinds juli 2017 rijdt de Centrumbus een lus door de binnenstad van Deventer. De bus verbindt de belangrijkste voorzieningen in de binnenstad en werd vooral gebruikt door minder mobiele reizigers en toeristen. De gemeente Deventer levert een jaarlijkse bijdrage van maximaal € 20.000.