DEVENTER – De gemeente Deventer doet al veel aan het beperken van overlast door water, hitte en droogte. Daar wordt nu een schep bovenop gedaan in een nieuw uitvoeringsplan met 35 concrete maatregelen. Deventer gaat bijvoorbeeld aan de slag om de grootste knelpunten van wateroverlast aan te pakken zoals in de wijk Voorstad.

Wethouder Frits Rorink: “We moeten er samen met bewoners, ondernemers en andere partijen voor zorgen dat we ons aanpassen aan klimaatverandering. Door ons goed voor te bereiden op hevige regenval enerzijds en grote hitte en droogte anderzijds, blijft Deventer een fijne en gezonde plek om te leven, te wonen en te werken.”

Nieuwe maatregelen

Naast bestaande, zoals de aanpak van wateroverlast, zijn er ook veel nieuwe maatregelen opgenomen. Er wordt in beeld gebracht waar de grootste opgaves liggen bij langdurige perioden van hitte en wat betreft droogte in groengebieden. Ook starten initiatieven voor ondernemers. Een voucherregeling stimuleert klimaatadaptatie bij bedrijven. Daarnaast wordt bij de revitalisering van Bergweide klimaatadaptatie aangepakt.

Aanpak

De kern van de aanpak in Deventer is dat klimaatadaptatie standaard is in projecten en dat meekoppelkansen worden benut. We pakken de grootste knelpunten op, maken meters met afkoppelen van hemelwater en stimuleren initiatieven van anderen.

Hoe verder?

In 2019 stelde Deventer de ambitie vast en nu is de uitwerking Routekaart naar een klimaatadaptief Deventer klaar. Het college bespreekt binnenkort de aanpak met de gemeenteraad.

Financiën

Het uitvoeren van de routekaart vraagt om extra budget dat deels uit de rioolheffing komt en deels wordt afgewogen bij de Voorjaarsnota. Het gaat daarbij eenmalig om 50.000 euro en 384.000 euro structureel.

Vorig artikelLokale boeren en winkeliers samen in Coöperatie Van Onze Grond
Volgend artikelColumn Marcel Schoemaker: McDickens