LETTELE – Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 3 juni een werkbezoek gebracht aan de melkveehouderij van de familie Ten Have in Lettele. Het boerenbedrijf is in de schulden beland omdat een investering in een nieuwe koeienstal niet goed uitpakte. Koningin Máxima sprak met de familie, betrokkenen en bestuurders over de oorzaken van schuldenproblematiek op het platteland, de inzet van schuldhulporganisaties en het belang van financiële gezondheid.

Koningin Máxima kreeg een rondleiding over het erf van de melkveehouderij en uitleg over de situatie. Door faillissement van de aannemer kon de geplande uitbreiding van stalcapaciteit niet doorgaan en kwam de melkveehouderij in financiële problemen.

Ondanks inkomenssteun

Volgens het Nibud lopen ruim 1,4 miljoen huishoudens risico op problematische schulden. SchuldenlabNL verwacht dat dit door de coronacrisis stijgt naar ruim 2 miljoen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 36% van de boeren ondanks inkomenssteun geen minimum inkomen kan genereren uit het boerenbedrijf. Ook blijkt dat boeren nauwelijks een beroep doen op schuldhulp.

Winstgevendheid van boeren onder druk

Koningin Máxima sprak met familieleden van de melkveehouderij over de impact van de financiële problemen op hun leven en hoe zij deze hebben aangepakt. En met bestuurders uit de regio over de oorzaken van financiële problemen onder boeren en daaruit voortvloeiende mentale problematiek. Zo staat de winstgevendheid van boeren onder druk door lage prijzen en hoge kosten. Kleinere boerenbedrijven kunnen hierdoor hun eigen arbeids- en kapitaalkosten niet meer dekken.

Zorg en aandacht voor het platteland

Wethouder Liesbeth Grijsen was aanwezig bij het bezoek van Koningin Máxima: “Er speelt veel bij boerenbedrijven. Onzekerheid, laag inkomen en maatschappelijke druk zijn ingrijpend voor de boer en het boerengezin. Goed dat koningin Máxima daar aandacht voor vraagt. Laten we vooral de mens centraal blijven stellen. De gemeente Deventer heeft zorg en aandacht voor het platteland.”

Nederland schuldenzorgvrij maken

De combinatie van hoge werkdruk, grote financiële risico’s en een slecht imago leidt tot psychosociale problemen bij boeren. Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. De organisatie schaalt succesvolle schuldhulpmethoden op. Met de gemeente Raalte en Deventer en andere partijen wordt gewerkt aan snellere hulpverlening voor burgers op het platteland.
(Bron: Gemeente Deventer)

Vorig artikelZeker 80 dode vissen aangetroffen in de Vijfhoek
Volgend artikelProgramma festival Deventer Op Stelten – Binnen de Perken bekend!