COLMSCHATE – In de Vijfhoek zijn deze week zeker 80 dode vissen aangetroffen. Het waterschap heeft in de vijver een te laag zuurstofgehalte gemeten. Gemeente Deventer en Waterschap Drents Overijsselse Delta nemen diverse maatregelen.

  • Het waterschap heeft dode vissen geruimd en het waterpeil verhoogd, zodat er zuurstofrijk water wordt aangevoerd. Ook blijven zij het zuurstofgehalte monitoren.
  • De gemeente heeft een pomp geplaatst om de vijver van extra zuurstof te voorzien en heeft het met tankwagens vuil langs de rietkraag weg gezogen. Helaas ervaren enkele buurtbewoners stankoverlast.

Deze pomp blijft waarschijnlijk nog 1 week staan. De pomp heeft een gedempte motor, om overlast te voorkomen.

Actuele situatie

We zien inmiddels een verbetering in de situatie. Het waterschap en de gemeente houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Vorig artikelRegenwaterambassadeurs Deventer organiseren Open Tuinendag
Volgend artikelKoningin Máxima brengt werkbezoek aan melkveehouderij in Lettele