DEVENTER – Het college van burgemeester en wethouders heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden om vanaf medio december tijdelijk onderdak te bieden aan 100 vluchtelingen in de voormalige school aan de Wittenstein in Borgele. COA heeft het aanbod geaccepteerd. Er is nu grote behoefte aan extra opvangcapaciteit, zolang er onvoldoende mensen kunnen worden gehuisvest in de reguliere asielzoekerscentra. Omwonenden zijn vandaag geïnformeerd.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Burgemeester Ron König: “In heel Nederland staat de opvang van vluchtelingen onder druk. De asielzoekerscentra zitten vol en de instroom is hoger dan verwacht. Ook blijven statushouders langer in de opvang, omdat er weinig woningen beschikbaar komen. We vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten om te zorgen voor goede opvang van vluchtelingen. Daarom biedt Deventer deze locatie aan.”

Een bed voor iedereen

Het COA heeft dringend behoefte aan opvangplekken om iedereen die daar recht op heeft een bed te bieden. Deze 100 tijdelijke extra opvangplekken in Deventer dragen bij aan de noodzakelijke verlichting van de opvangproblematiek.

Mensen in nood niet in de kou laten staan

Gemeenten hebben met het Rijk afgesproken om op korte termijn noodopvang te bieden voor vluchtelingen. Op dit moment ontvluchten veel mensen de oorlog in hun land. Deventer wil mensen in nood niet in de kou laten staan en heeft daarom aangeboden om tijdelijk onderdak te bieden aan 100 asielzoekers in de voormalige school aan de Wittenstein. Meer informatie over de noodopvang

Woningbouwlocatie

De gemeente heeft meerdere locaties in Deventer bekeken op geschiktheid voor de opvang. De enige geschikte locatie is de Wittenstein. Op deze locatie is nieuwbouw gepland. Omdat de tijdelijke opvang van vluchtelingen niet langer kan duren dan een half jaar, heeft de opvang geen gevolgen voor deze nieuwbouw.

Vorig artikelHuren met voorrang: huurders uit Deventer profiteren van nieuwe regeling
Volgend artikelCool cadeau van indoor trampolinepark Street Jump