DEVENTER – Buurtverbetering Voorstad Deventer is een initiatief van bijna 200 buurtbewoners uit de driehoek Brinkgreverweg-Henri Dunantlaan-treinspoor en vooral verkeersader de Rielerweg. Dit actieve bewonerscollectief voelt zich onvoldoende gehoord in de aanhoudende multiproblematiek. Ook de toekomst beroert de wijk. Woordvoerder Tom Boersma: “Er zit een tweede Viking aan te komen”.

Door Bastiaan Mokkink

Boersma zoekt de publiciteit om het nog jonge wijkinitiatief krachtiger te maken. “Het leidende gemeentelijk Visieplan 2009 voorzag niet in de probleemopstapeling van de laatste vijf jaar. Hardrijders en andere verkeersonveiligheid, illegaal wonende arbeidsmigranten, openbare dronkenschap, bedreigingen, asociaal gedrag, verslavingsproblematiek, afvaldumping, ongedierte; alles van vóór 2009 is deels terug. De leefbaarheid in de buurt is na alle ingrepen weer aan het aftakelen”, zo stelt hij.

Geen getreuzel

Het wijkcollectief is opgericht om bewoners een stem te geven. Boersma: “Onlangs presenteerden we ons buurtonderzoek aan de gemeenteraad. In de beschikbare drie kwartier trokken we alle beerputten open. We willen oplossingsgericht zijn, maar ook sociaal ongemakkelijke onderwerpen bespreekbaar maken en geen getreuzel.”

Kort vat hij samen: “Door te weinig geld, capaciteit en urgentie moeten de gemeente en de relevante instanties roeien met de riemen die ze hebben, dus lijkt ons initiatief nodig om zaken op de radar te krijgen. In amper acht maanden is al veel bereikt met onder meer de gemeente en woningcorporaties.” Hij onderschrijft dat er qua timing een bom onder de gemeenteraadsverkiezingen wordt gelegd, ook omdat in stadsdelen als de Deltabuurt en het Boxbergerweggebied vergelijkbare problemen spelen. “Misschien dat we ons initiatief doortrekken naar andere stadsdelen”, aldus de twintiger die ‘geen politieke partij wil oprichten’.

Het buurtonderzoek heeft als kernpunt de verkeerssituatie. “De Rielerweg kent onoverzichtelijke situaties door laden en lossen, is de gevaarlijkste fietsstraat van Nederland en ’s avonds vaak een racebaan. Ook is er uiteenlopende parkeerproblematiek. We stuurden samen met de Fietsersbond Deventer een pijnpuntenbrief naar wethouder Rorink. Bij de gemeente zijn sinds 2014 nul ongevallen met letsel bekend, dat klopt niet. Met leerlingen en docenten van Saxion gaan wij een degelijke data-analyse in kaart brengen en aan de gemeente aanbieden, want helaas kloppen niet al hun getallen”, zo zegt hij.

Schampschade

Ook blijft veel schade en letsel ongeregistreerd. Boersma: “Bij schampschades als afgereden spiegels zie je dat mensen liever onderling de knip trekken dan hun no-claimkorting aanspreken. Klachtmeldingen gaan tegenwoordig alleen digitaal via Slimmeldendeventer.nl. Omdat we deze website telkens meenemen in de communicatie, heeft onze buurt nu het hoogste aantal meldingen van de stad.” Hij vervolgt: “De gemeente onderzoekt nu diverse verkeersmogelijkheden om de Rielerweg-situatie te verbeteren. Hun verkeersdeskundige gaf drie opties, voor de meeste reageerders in het buurtonderzoek is eenrichtingsverkeer het meest gewenst.”

Boersma en zijn naasten zijn met alle betrokken partijen goed in gesprek, alleen met de politie wil het nog niet vlotten. “In november reageerden ze niet op een contactverzoek, twee bezoeken aan het bureau hielpen niet.” In het buurtonderzoek dat in handen is van deze krant staat een citaat van een geanonimiseerde politiemedewerker: ‘’Er is geen geld, uren of mankracht beschikbaar. De politie Deventer is compleet uitgekleed. Er is geen nieuwe aanwas van jonge agenten en vergrijzing ligt op de loer. Wij hebben alleen nog de middelen om de noodhulp te garanderen.”

Matrasverhuur

Een ander heet hangijzer is illegale kamerverhuur of zelfs ‘matrasverhuur’ aan Oost-Europese arbeidsmigranten, wat door het woningtekort steeds erger wordt. Boersma: “Het toegestane ‘verkameringspercentage’ in Deventer wordt duidelijk overtreden. Bij aangekondigde controles worden de matrassen snel opgeborgen. Ook hebben we filmopnames van af en aan rijdende busjes die midden in de nacht toeterend de arbeiders ophalen. Hierna worden de matrassen, net als bij een ploegendienst, opnieuw bezet. Er is veel autobezit per adres en in warme maanden lijkt het op sommige plekken een openbare kroeg waarbij vooral vrouwelijke omwonenden zich onveilig voelen. Wel toont de gemeente inmiddels initiatief voor huisvesting. Ook ondervraagde migrantenuitzendbureaus zijn welwillend en hebben investeerders klaar staan, maar er kan te weinig vanwege wetgeving.”

Tot slot is er de afvaldumping. “Veel arbeidsmigranten hebben geen afvalpas en containers, maar het afval zal toch ergens heen moeten. Op de gekste plekken wordt het gestort. De gemeente erkent dit probleem”, aldus de zegsman.

“Tweede Viking”

Ook zijn er toekomstige ontwikkelingen met een effect op handhavingscapaciteit en parkeer- en verkeersdrukte. Denk aan deelscooters, langdurig parkeren door forensen en arbeidsmigranten, oprukkende online supermarktketens als Flink en Gorillas met hun flitsbezorgers en de grootschalige woningbouw op onder meer de voormalige ziekenhuisterreinen net buiten het Voorstad-gebied.

Boersma: “Er is vooral weerstand tegen de bouwplannen van “De Kien” tussen het treinspoor en de Rozengaarderweg. Hier ligt een uniek stukje beschermde natuur met historisch beschermde vestingmuren. Het is ideaal voor volkstuinieren, privacy en de voorkoming van hittestress. Ik zie dit ‘een nieuwe Viking’ worden. De wijk ziet liever behoud van de natuur.”

Voor contact, vragen en informatie kunt u contact opnemen via buurtverbetering@outlook.com.

Vorig artikel`Constructief werken aan een socialer Deventer`
Volgend artikelWilhelminamonument in Schalkhaar van oude plek weggehaald