SCHALKHAAR – In opdracht van de gemeente Deventer start aannemer Lansink met aanvullende werkzaamheden aan de Oerdijk. Op aangeven van de aanwonenden, is besloten om de geleidebanden van de opritten van de particuliere woningen te verlagen.

Deze werkzaamheden vinden plaats in de periode van maandag 31 januari tot vrijdag 11 februari. Om de veiligheid van de werknemers te borgen, zijn we genoodzaakt om gedurende de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijke verkeermaatregelen te nemen en een omleidingsroute in te stellen.

Bereikbaarheid versus veiligheid. De werkzaamheden worden opgedeeld in 2 fasen.
In het kaartje zijn de afgesloten weggedeelten en de omleidingsroute opgenomen:

Fase 1: Werkzaamheden Groot Wielens tot Vosmanskamp
Omleidingsroute via de Stittelerweg. De beweegbare paal hoek Stittelerweg – Colmschaterstraatweg wordt gedurende deze periode omlaag gezet.

Fase 2: Werkzaamheden Vosmanskamp tot Kolkmansweg
Omleidingsroute via Vosmanskamp en Ganzeboomsweg.
In het kaartje zijn de 2 fasen met de bijbehorende omleidingsroute aangegeven.
Wij gaan ervan uit dat u voor een soepele en snelle afwikkeling van de werkzaamheden rekening houdt met de tijdelijke verkeersmaatregelen en de instructies, voor ieders veiligheid, van de medewerkers opvolgt.

Voor de direct aanwonenden van de Oerdijk binnen het werkgebied, geldt het volgende:

Mocht u gedurende de aangegeven fasen met uw auto weg willen, verzoeken wij u uw auto tussen 07.00 – 16.00 uur buiten het werkgebied te parkeren. Buiten deze periode is de weg open voor doorgaand verkeer.

Vorig artikelKaartverkoop Live in De Kuip Nie Wies begonnen
Volgend artikelOntdek jezelf door praktische filosofie