DEVENTER – De PvdA Deventer signaleert dat de leefbaarheid in delen van o.a. de Rivierenwijk, Voorstad, Zwolse Wijk en Keizerslanden ernstig onder druk staan door de toenemende (illegale) onderverhuur van o.a. portiekwoningen. Omwonenden geven aan dat er soms wel 10-12 personen, onder slechte omstandigheden, ‘wonen’ op één adres en dat er forse overlast is. De omwonenden voelen zich daardoor onveilig in hun wijk.

De PvdA vindt dat er meer zicht moet komen op de wijze waarop huisvesting van arbeidsmigranten plaatsvindt in Deventer en hoe dit op verantwoorde wijze kan worden georganiseerd met werkgevers en huisvesters. De huisvesting voor deze groep mensen moet worden verbeterd en uit het illegale circuit worden gehaald. De PvdA heeft dan ook eerder al een voorstel gedaan om met een intensivering van de aanpak van overlast en de verbetering van de leefomstandigheden te komen. Dat vraagt ook om meer en gerichtere handhaving bij overlast.

Het voorstel van de PvdA heeft brede steun gekregen in de raad. De PvdA verwacht dan ook dat dit plan op korte termijn beschikbaar komt zodat er tot uitvoering overgegaan kan worden.