DEVENTER – Gemeente Deventer krijgt veel vragen over de situatie in Oekraïne. Hier leest u meer over ons contract met Gazprom, de opvang van vluchtelingen en het geven van hulp.

Gazprom

De gemeente Deventer wil graag af van het contract en zoekt dus uit hoe dat kan worden geregeld. We brengen de mogelijkheden en consequenties op dit moment in beeld. Contractontbinding kan grote consequenties hebben. Op korte termijn kan het betekenen dat we geen gas meer geleverd krijgen. Opzeggen moet sowieso gebeuren door alle gemeenten, die bij de collectieve aanbesteding zijn betrokken.

Opvang vluchtelingen

De gemeente Deventer is actief op zoek naar opvangmogelijkheden voor vluchtelingen uit Oekraïne. De coördinatie hiervan ligt bij Rijksoverheid.

Goede doelen/inzameling

De gemeente is blij met elk initiatief dat Oekraïne en haar inwoners moreel of op een andere manier ondersteunt. De gemeente neemt hierin zelf geen initiatief.