SCHALKHAAR – Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor SV Schalkhaar! De sportvereniging is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. SV Schalkhaar gaat het geld onder andere gebruiken om de sportbeleving binnen de club te vergroten en meer leden aan zich te binden.

Richard Wiegers, penningmeester van SV Schalkhaar: “Deze bijdrage is zeer welkom! Wij vinden dat sporten goed is voor alle leeftijden. Daarom zijn we bezig met allerlei initiatieven om de sportbeleving binnen onze vereniging te vergroten en om -naast jongeren- ook ouderen (senioren) aan onze vereniging te binden. Met de bijdrage van de VriendenLoterij willen we onder andere spelmateriaal beschikbaar stellen, zodat iedereen van onze faciliteiten kan genieten. Daarnaast willen we een camerasysteem aanschaffen, zodat we trainingen en wedstrijden goed kunnen analyseren en jeugd- en selectieteams nog beter kunnen worden gecoacht.”

‘Clubs van de Week’

Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Om voor de titel in aanmerking te komen, kunnen clubs, verenigingen en stichtingen zich aanmelden op www.clubsvandeweek.nl.