DEVENTER – Na diverse meldingen van omwonenden begin deze week hebben medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) uit enkele vijvers in Deventer dode vissen verwijderd. Reden hiervan is de grote hoeveelheid regen van afgelopen donderdag 19 mei. Hierdoor stroomde het riool over en kwam ongezuiverd rioolwater in de vijvers terecht.

Dit onttrekt veel zuurstof aan het water, waardoor vissen het moeilijk krijgen. Na de meldingen ondernam het waterschap direct actie met het doorspoelen van de vijvers met vers zuurstofrijk water waar dat mogelijk is. WDODelta voerde de acties uit in afstemming met de Hengelsportfederatie Oost-Nederland.

Uit de vijvers in woonwijk Keizerslanden werden naar schatting enkele honderden kilo’s vissen verwijderd, voornamelijk kleine soorten. Uit de vijverpartij Essenerveld ging het om ongeveer 50 kilo. Ondanks dat het water wordt ververst, kunnen de vijvers de komende dagen nog geuroverlast veroorzaken.

‘Overstort’ bij piekbuien

Door hevige piekbuien kan de riolering de hoeveelheid water soms niet verwerken. Op enkele locaties in het rioolstelsel stroomt het riool dan over via een zogeheten ‘overstort’. Het ongezuiverde water stroomt dan in een nabijgelegen watergang of vijver. Dit water bevat veel organisch materiaal en onttrekt  zuurstof, waardoor er risico op vissterfte ontstaat. (Bron: wdodelta.n)