DEVENTER – Na vier jaar directeur-bestuurder  te zijn geweest bij Cultuureducatie-instelling Kunstcircuit Deventer gaat Gosse Hiemstra per 1 juli met pensioen. De 70-plusser die daarvoor 17,5 jaar wethouder was in Deventer en Raalte, kijkt met plezier terug op de resultaten van de afgelopen jaren.

Kunstcircuit bereikt als enige organisatie in Deventer alle kinderen en jongeren met Cultuur-educatieve activiteiten omdat op alle 41 basisscholen en het speciaal onderwijs en alle voortgezet onderwijsscholen doorgaande leerlijnen Cultuureducatie worden georganiseerd. Alle kinderen en jongeren maken zo kennis met de culturele instellingen in Deventer en met allerlei Kunst- en Cultuurvormen: Muziek (met al zijn verschillende instrumenten), Zang, Dans, Theater, Erfgoed, Nieuwe Media, Beeldende vorming en Tekenen en Schilderen. Ze kunnen zo ook hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.

Kunstcircuit ondersteunt verder de Amateurkunst zoals de muziekverenigingen en de koren en organiseert activiteiten zoals de Deventer Dansdagen, Deventer Open Podium, Levende etalages, Korenlint, WAC en inclusieve activiteiten, zoals Theater Onbeperkt, etc. Ook organiseert zij talentontwikkelingsprogramma’s zoals TalentXL en het Jeugdmuziekconcours Oost

De afgelopen jaren is op wens van de gemeenteraad Kunst en Cultuur in het Sociaal Domein opgepakt met programma’s als de Balkonbeweging (muziek en theater buiten bij alle verzorgingstehuizen), Mindset (psychische problematiek bespreekbaar maken onder jongeren door artiesten hierover te laten praten) en het Witte Murenproject (11 witte muren in de Sluiswijk laten voorzien van muurschilderingen door kunstenaars samen met bewoners). Kunstcircuit is ook zeer succesvol in het werven van landelijke en provinciale subsidies, meer dan 4 ton per jaar naast de gemeentelijke subsidie.

Tenslotte verhuurt de organisatie lesruimtes en zalen aan een steeds groeiend aantal cultuurdocenten/ZZP-ers en andere Culturele en maatschappelijke partijen.

Per 1 januari stopt Kunstcircuit als zelfstandige stichting en gaat de verhuurorganisatie over naar de schouwburg. De inhoudelijke intermediaire organisatie fuseert met de bibliotheek, zodat de cultuureducatie voor de toekomst op een efficiëntere wijze en met goede inhoudelijke samenwerkingen behouden blijft en zich door kan ontwikkelen.