DEVENTER – De gemeente verwijdert vandaag, vrijdag 26 augustus, omgekeerde vlaggen die hangen in de openbare ruimte. De vlaggen hangen daar als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

De afgelopen periode heeft de gemeente de vlaggen ongemoeid gelaten. Het college blijft in gesprek met boeren over wat de stikstofplannen voor hen betekenen en hoe zij hun toekomst zien.

Protesteren is een belangrijk recht. Er gelden wel regels voor. Zo is het verboden om demonstratie-uitingen, zoals vlaggen, aan eigendommen van de gemeente te hangen of plaatsen. Ook mogen protesten niet tot onveilige situaties leiden. De vlaggen voldoen niet aan die regels en worden verwijderd.

Bewust van zorgen

“Het college is zich ervan bewust dat de boeren zich grote zorgen maken over hun toekomst.” zegt burgemeester Ron König namens het college. “Maar er zijn ook inwoners die ons aangeven dat ze zich door de acties onprettig voelen. Het anonieme karakter van de protestacties en het feit dat publieke middelen gebruikt worden, maakt dat zij zich daar soms ongemakkelijk bij voelen. Ook dat signaal nemen we serieus.’’

Verkeersveiligheid

Op verschillende plekken dreigen de vlaggen de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. Zo laten de tie-wraps waarmee ze vast zitten soms los. Dat is een extra reden voor de gemeente om de vlaggen te verwijderen.