DEVENTER – De 1e 60 kavels in het Zwermdorp Steenbrugge gaan in de verkoop. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 9 september 2022 inschrijven voor een bouwkavel. De inschrijving sluit op 19 september 2022 om 17.00 uur. Voor geïnteresseerde kavelkopers is op 8 september een informatieavond.

Het Zwermdorp is een buurt in Steenbrugge. De inspiratie voor het Zwermdorp is een verzameling van verspreide woningen in het Sallands landschap. Het Zwermdorp grenst aan de ene kant aan het Zandweteringpark en aan de andere kant aan de bosrand. Het Zwermdorp krijgt een open karakter met veel groen en ruimte tussen de woningen. De stad gaat hier geleidelijk over in het omliggende landschap.

Tot en met 2027 worden 800 woningen gebouwd

Het aantal woningen dat in Steenbrugge gebouwd wordt, draagt bij aan de woningbehoefte van inwoners en de woningambitie van de gemeente Deventer. De komende jaren tot en met 2027 worden ongeveer 800 woningen in Steenbrugge gebouwd. Na afronding zijn er 1.200 nieuwe woningen in Steenbrugge gerealiseerd.

Wethouder Rob de Geest (Wonen en Herstructurering): “In Deventer willen we veel woningen bouwen, om aan de vraag naar woonruimte te voldoen. Tegelijkertijd willen we zorgvuldig omgaan met de bepekte ruimte die we hebben. Met Steenbrugge voegen we een wijk aan Deventer toe, waarbij we uitbreiden aan de randen van de stad en waar er ruimte is voor verschillende woningtypen, zowel sociale huur als koop.”

Eigen woonwensen waarmaken

Op de kavel kan de kavelkoper zijn eigen woning ontwerpen, binnen de kaders van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan (pdf, 6 MB). Voor de kavelkoper is deze informatie gebundeld in een kavelpaspoort. Binnen de regels in het kavelpaspoort is veel mogelijk om de eigen ideeën uit te voeren.

Voor ieder wat wils

Steenbrugge is een diverse wijk. Dat wordt doorgezet met een diversiteit aan woningen. De woningen in het Zwermdorp is maar een deel van de woningen die gebouwd worden. Ontwikkelaars bouwen verschillende soorten vrijesectorwoningen. Daarnaast worden er ook sociale huur, sociale koop- en middeldure huurwoningen gebouwd. Ook komen er standplaatsen met woonwagens.

Steenbrugge

Steenbrugge ligt aan de noordkant van Deventer. Een nieuwe wijk aan de rand van de stad. Steenbrugge bestaat uit het Dorp, de Buurtschappen, Zandwetering en het Zwermdorp.

Meer informatie

Op www.deventer.nl/steenbrugge vindt u meer informatie over Steenbrugge. Hier staat ook de link van de informatieavond (stream) op 8 september.